Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 18. března 2012

Obilní monopol se osvědčil (10).

"Hlavního cíle sledovaného nynější úpravou obchodu s obilím, t. j. dosažení rentabilních pevných cen obilí pro zdejší zemědělce a zajištění odbytu obilí, bylo dosaženo. Dodržování stanovených cen bylo spojeno celkem s nepatrnými potížemi, ježto zemědělec může se obrátiti s dodávkou svého obilí na kteréhokoliv komisionáře oprávněného vykupovati obilí v místě, kde jest obilí uloženo.


Zásah první světové války do českého zemědělství (1).

Pozemková reforma po vzniku Československa (2).

Pozemková reforma v praxi (3).

Kampeličky byly v čele zemědělského družstevnictví (4).

Prvorepublikové družstevnictví podlehlo centralizaci (5).

Lidové peněžní ústavy (6).

Československé zemědělství za hospodářské krize 1929 – 1933 (7).

Od roku 1934 zemědělce chránil „Monopol.“(8).

Československá obilní společnost (9).

Obilní monopol se osvědčil (10).


Pevné ceny obilí mají význam nejen pro pěstitele obilí, ale i pro podniky, které obilí zpracovávají, i pro konsum. Jest nesporno, že rentabilní ceny obilí zvýšily kupní sílu zemědělského obyvatelstva a že tato zvětšená kupní síla se projevuje ve zvětšeném odbytu toho, co zemědělci potřebují ve svém hospodářství, a tím i ve větší zaměstnanosti průmyslu i obchodu a dále ve výši úsporných vkladů.

Po letech cenové deprese, kdy cenový index zemědělský byl ve stálém pohybu a hluboko pod průmyslovým, nastalo vyrovnání s určitým zlepšením pro index zemědělský. Další výhodou platné úpravy obchodu s obilím pro stát i všechny vrstvy jeho obyvatelstva jest, že Společnost bude míti vždy přiměřené zásoby obilí, zejména obilí mlýnského, což jest zvláště důležité v dobách pro stát osudových. To nelze podceňovati, zvláště v dobách mezinárodního neklidu. -

Řízené hospodářství, plníc obchodně-politické závazky státu, umožňuje dovoz různých plodin a jiných výrobků, aniž by tím utrpěly domácí ceny. Byla učiněna vhodná opatření, aby za nynější úpravy obchodu s obilím netrpěla jakost dodávaného obilí. Toho docíleno bylo jednak odstupňováním výkupních cen pro jednotlivé jakosti téhož druhu obilí, jednak jakostními přirážkami za obilí lepší jakosti než základní, jednak jakostními srážkami za obilí jakosti horší než základní. Dosavadní výsledky prokázaly účelnost a nutnost nynější úpravy obchodu s obilím." (J. Štěpánovský)

Zásah první světové války do českého zemědělství (1).

Pozemková reforma po vzniku Československa (2).

Pozemková reforma v praxi (3).

Kampeličky byly v čele zemědělského družstevnictví (4).

Prvorepublikové družstevnictví podlehlo centralizaci (5).

Lidové peněžní ústavy (6).

Československé zemědělství za hospodářské krize 1929 – 1933 (7).

Od roku 1934 zemědělce chránil „Monopol.“(8).

Československá obilní společnost (9).

Obilní monopol se osvědčil (10).

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.