Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

čtvrtek 26. srpna 2021

Protigorbačovský puč v srpnu 1991

 Sovětští komunisté, i komunisté Československu a dalších zemích , slavili 7. listopadu Velkou říjnovou socialistickou revoluci. Už to, že v listopadu se slavila říjnová událost, bylo k smíchu, ale komunisté to brali nesmírně vážně, prý je to kvůli jiném ruském kalendáři. Bývali k smíchu i čeští a slovenští komunisté, hlavně milicionáři, kteří vždy 7. listopadu shromážděni na tribunách a okolo nich mračili se, řečnili a skandovali tak, jako by právě chtěli pobít cara, menševiky, kapitalisty, revanšisty a dobýt celý svět. Na manifestace bývala nahnána školní mládež, vojáci, úředníci i dělníci. 

Sovětští komunisté sice slavili říjen v listopadu, ale pro své mocenské akce si vybírali často měsíc srpen. Že v srpnu 1968 poslali půlmilionovou armádu do Československa, je dobře známo. Už v srpnu 1939 uzavřeli pakt s nacistickým Německem, k čemuž se hlásí neradi, a v srpnu 1991, tedy před 30 lety, se pokusili o převrat v KSSS, Kremlu, Sovětském svazu. Odstranění prezidenta Gorbačova se sice  nepovedlo, ale kvůli rozpadu celého toho kolosu zvaného Sovětský svaz Gorbačov  za čtyři měsíce sám z funkce odstoupil.

Na událost, která se stala před 30 lety, se už téměř zapomnělo, i když tento komunistický puč pravděpodobně odstartoval mnoho dalších změn v celé východní Evropě i v Asii. Pozapomnělo se i na Michaila Gorbačova, který letos v březnu oslavil 90. narozeniny. Někteří čeští politici a novináři řadí Gorbačova mezi komunistické aparátčíky, jimž se pod rouškou marxistické ideologie jednalo jen o moc. Tvrdí, že  ke změnám sovětské politiky a k jednání Gorbačova zahnali Reagen a Thatcherová.  Na Západě však je Gorbačov uznáván jako významný politik, který se zasloužil o ukončení studené války, rozpad sovětského impéria a nastolení demokratických systémů ve východoevropských zemích.

Tvrdit, že Gorbačov byl běžný sovětský komunista, můžou jen lidé, kteří nepamatují nic z totality poválečných 40 let, než Gorbačov stanul v čele SSSR. Už zvolení do čela SSSR člověka (Gorbačovovi bylo 54 let), který se nenarodil před říjnovou revolucí, bylo obdivováno.  Prohibice, perestrojka (přestavba), glasnost (svoboda projevu) byly prvními kroky, které v nejvyšší funkci učinil. Následovalo povolení soukromého podnikání a vlastnictví podniků služeb.

 Odmítnutí "Brežněvovy doktríny" (země sovětského bloku jsou pod politickým, vojenským a ekonomickým dohledem a ochranou SSSR) nepotěšilo totalitní vlády východoevropských zemí, především normalizační československou komunistickou stranu (Husák byl nahrazen Jakešem) a vládu (Štrougal byl nahrazen Adamcem). V listopadu 1989 Gorbačov vydal příkaz sovětským vojskům na území Československa nevycházet z kasáren, avšak zabránit československé armádě v případném zásahu proti demonstrantům.

15.března 1990 byl Gorbačov zvolen prezidentem SSSR. Začalo jednání o hospodářské samostatnosti jednotlivých sovětských republik, které vyústilo vypracováním nové dohody o Sovětské unii, která měla být podepsána 20. srpna 1991. S tím nesouhlasilo stalinsko-brežněvovské křídlo KSSS, které v předvečer podepsání smlouvy za pomoci několika vojáků oznámilo převzetí moci v SSSR. Gorbačov byl zatčen, ale dění v Moskvě se ujal ruský prezident Boris Jelcin, jemuž se podařilo na obranu Gorbačova získat armádu i obyvatelstvo Moskvy. Po třech dnech diletantský puč skončil, Gorbačov se na 4 měsíce vrátil do Kremlu, ale zásluhou puče udržet Sovětský svaz pohromadě už se mu nepodařilo, žádná smlouva o unii už se nepodpisovala, 31. prosince 1991 Sovětský svaz přestal existovat. Z bývalých sovětských republik podřízených Moskvě se staly mezinárodně uznané samostatné státy.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.