Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

úterý 24. srpna 2021

Pakt Molotov-Ribbentrop dnes Moskva jednoznačně neodsuzuje

Sovětští historici nehovořili o paktu Molotov-Ribbentrop z 23. srpna 1939 jako paktu o přátelství, ale jako o smlouvě o neútočení. Podle sovětských historiků si Stalin a Hitler nerozdělili (podle tajných dokumentů) sféry vlivu. SSSR prý pouze po dohodě Molotov-Ribbentrop získal zpět území, o která přišel za občanské války (Polsko, Besarabie, Bukovina).

Molotov až do své smrti existenci tajných dokumentů tajil. Chruščov ve svých pamětech připustil, že nějaké tajné dokumenty ke smlouvě existují. Ukazuje se, že tajné dokumenty nebyly úplně tajné, neboť sovětské noviny Pravda a Izvěstija už v září 1939 zveřejnily mapu na které jsou zakresleny zájmové sféry Německa a SSSR. Německou verzi smlouvy se po válce podařilo získat Američanům, kteří ji zveřejnili v roce 1948. Přesto po válce se v SSSR a jeho východoevropských satelitech o sférách zájmů z této smlouvy nesmělo psát, v učebnicích bylo uváděno, že smlouva byla uzavřena kvůli získání času na obranu před německým útokem. V prosinci 1989 sjezd lidových zástupců SSSR smlouvu jednoznačně odsoudil, Gorbačov navrhl zničení těchto dokumentů. Ty však v té době ještě nebyly k dispozici. Byly zveřejněny až v roce 1992, po zániku SSSR.

Už v průběhu Gorbačovovy "perestrojky" se lidé v SSSR začínali dozvídat o tom, že celá marxisticko-leninská věda není k ničemu, Stalin byl stejný kat jako Hitler. 23. srpna 1989, v den 50. výročí paktu Molotov-Ribbentrop 2 miliony lidí ze sovětských Pobaltských republik vytvořilo 670 km dlouhý řetěz, jímž chtěli světovou veřejnost upozornit na to, že jsou od roku 1940 tři sovětské republiky okupovány SSSR.

Způsob, jakým byl Sovětský svaz na konci roku 1991 rozdělen stále v Moskvě vyvolává pocit křivdy, že například Litva, Polsko, Ukrajina a státy se dostaly k územím, která jim nikdy nepatřila. Rusku vadí, že při odsuzování paktu Molotov-Ribbentrop je v těchto zemích znevažováno hrdinství sovětských vojáků a jsou poškozovány jejich pomníky. Podle současných ruských historiků Stalin byl sice krvavým diktátorem, ale uzavření smlouvy s Hitlerem bylo za tehdejších okolností tím nejmenším zlem.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.