Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

sobota 1. května 2021

Před sedmdesáti lety začala vysílat Svobodná Evropa

 Není už mnoho lidí, kteří pamatují 1. květen 1951, kdy první ředitel české redakce Ferdinand Peroutka zahájil vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Ubývá i pamětníků hrozných zvuků českých rušiček. Rok 1989 nejen umlčel rušičky, ale znamenal začátek konce českého vysílání Svobodné Evropy.

Svobodná Evropa se snažila vyzrát na rušičky tím, že na Východ posílala také balóny s letáky. Na úzkých dlouhých letácích nalezených v polích a lesech bylo možné číst to nejlepší, co se objevilo v rozhlasovém vysílání. Mezi letáky se občas objevily i nějaké obrázky, nebo nálepky s americkými vlajkami. Zajímavá byla např. pohlednice s letenským Stalinovým pomníkem, na kterém bylo možné měnit hlavy, tak jak se pohlaváři v Kremlu střídali: hlava Stalina, hlava Malenkova, hlava Bulganina, hlava Chruščova, hlava prasete.

O tom, že Svobodná Evropa pila soudruhům v Praze krev, přiznali nejen vpašováním Minaříka a dalších agentů do jejího studia, ale také bombou pod jeho okny. Nezanedbatelný význam pro informovanost mělo vysílání Svobodné Evropy v roce 1968, především po sovětské invazi, kdy byly umlčeny domácí stanice. Bylo to období, kdy o tom, co se skutečně děje v zemi, se mohl člověk dozvědět pouze ze zahraničí. Podobná situace byla i v létech 1988 a 1989, kdy zmínky o pouličních demonstracích se v československých mediích objevovaly jen sporadicky, navíc zkresleně. Když se v listopadu 1989 objevil v Praze ředitel československého vysílání Svobodné Evropy Pavel Pecháček, bylo jasné, že činnost Svobodné Evropy nebyla marná. Bohužel 17. listopadu 1989 všechno zlo z Prahy neodešlo. Byl odstaven třídní boj, ale nahradila ho jiná zla, od mamonu až po fašizmus. Pro Svobodnou Evropu nadále byl velký prostor v českých zemích i na Slovensku. Dobrovolně se ho vzdala. Třeba by se u nás vše vyvíjelo jinak, kdyby bylo možné poslouchat i necenzurované názory ze zahraničí.

Čas ukazuje, že přemístění Svobodné Evropy do Prahy a zrušení českého vysílání byla jedna z velkých chyb americké vlády. Dlouhou dobu Svobodnou Evropou vychovávané a hýčkané české obyvatelstvo bylo vpuštěno do politického a hospodářského pralesa a ponecháno osudu. Američané přikládali Svobodné Evropě zcela jiný význam než Češi a zřejmě podcenili její vliv a zásluhy. S pádem komunistického sovětského impéria nezmizely ruské zájmy ve východní a střední Evropě.

Teroristický útok na čs. redakci Radia Svobodná Evropa

Svobodná Evropa v budově Federálního shromážděníŽádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.