Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 2. května 2021

Příjemný 1. máj 1939 v Berlíně i v Protektorátu Čechy a Morava

 Nacistická armáda vtrhla do českých zemí 15. března 1939, den poté vznikl Protektorát Čechy a Morava a během půldruhého měsíce se rychle přiblížil dělnický Svátek práce. Dobový tisk z úterý 2. května 1939, oblíbený deník Národní politika, informoval na titulní straně především o oslavách v Německu. Adolf Hitler po nástupu k moci totiž Svátek práce nezatratil, jen mu dal novou formu.

„Německý národ tvořil dne 1. května opět jediné radostné společenství. Třetí říše učinila z 1. května,  dříve dne sporů a nenávisti, den radosti a národní svátek německého národa,“ dozvěděl se čtenář českých novin. Oslava 1. máje v Berlíně začala holdem německé mládeže milovanému vůdci. Na 130 tisíc hochů a dívek napochodovalo na Olympijský stadion, aby mladá vysportovaná těla vytvořila obrovský nápis „Patříme tobě!“. A Hitler pak promluvil o zářivé budoucnosti německé mládeže.

Říšský ministr propagandy Joseph Goebbels vzápětí zfanatizovanému davu vysvětlil současný význam Svátku práce: „Den 1. května je nejenom svátkem práce, nýbrž především svátkem života. A mládež reprezentuje nejmocněji život.“ 

Po mládeži se na stadionu shromáždili němečtí dělníci, kterým Hitler předestřel svoji vizi o beztřídní společnosti: „Kdo může pochybovati o tom, že se nacházíme uprostřed mohutného převratu? Jaká revoluce idejí, když neříkáme, že jedna třída bude zničena, aby na její místo nastoupila třída jiná, nýbrž : Třídy se vůbec odstraní!“

Na titulní straně pražské Národní politiky se také objevila informace, že do Národního souručenství vstoupilo 99,03 procenta oprávněných Pražanů. Po válce Národní souručenství bylo postaveno před Národní soud a jeho představitelé odsouzeni (např. A. Hrubý 20 let vězení), avšak většina Pražanů v roce 1945 chytře přešla na stranu vítězů (Rudé armády). 

Na odboj proti okupantům na jaře 1939 nikdo nemyslel, vždyť vše v Protektorátu fungovalo stejně, nebo lépe, jako před okupací, a tak většina obyvatel Prahy využila teplého počasí a strávila 1. máj 1939 u vody nebo v lese. „Letos poprvé po dlouhých letech bylo upuštěno na 1. května od různých veřejných projevů a táborů lidu. Málokdo však litoval, neboť krásné počasí umožnilo tisícům uskutečniti první jarní výlet, který se vskutku vydařil,“ pochválila Národní politika pořádkumilovné pražské výletníky. „Skoro všechna známá místa, kde v létě Pražáci se koupají, byla obsazena vyznavači slunce, a večer se vracelo do města dosti těch, kterým dnes nebude příjemné, poklepáte-li jim na ramena!“

1. máj 1939 jako Svátek práce veřejně slavili jen někteří horliví lidé německé národnosti, například  v Českých Budějovicích se sešlo na náměstí 7 tisíc místních Němců. „V Praze se německý průvod asi 1200 osob vydal ve čtyřstupech z Hybernské přes Příkopy do Německého domu, přičemž zablokoval jízdní dráhu.“ 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.