Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

čtvrtek 1. dubna 2021

Mezery v rodokmenu Adolfa Hitlera přetrvávají

 V roce 2017 našla jistá Rakušanka svazky starých dopisů, které uschoval její pradědeček Josef Radlegger. Korespondence z roku 1895 se týkala prodeje zemědělského dvora o výměře 20 ha v obci Hafeld u Lambachu, které od železničáře Josefa Radlegera kupoval státní úředník Alois Hitler.

Alois Hitler

Pra-pravnučka Josefa Radleggera se shodou okolností dozvěděla o historikovi Sandgruberovi, který se zabývá děním Třetí říše. Historik brzy poznal, že se skutečně jedná o dopisy psané otcem Adolfa Hitlera a dal se do jejich důkladného zkoumání. Z dopisů například vyplývá skutečnost, že finanční situace Aloise Hitlera byla tak dobrá, že si v roce 1895, po odchodu  do penze, mohl koupit nadprůměrně velký selský dvůr.  

Z dopisů lze usoudit, otec budoucího Führera byl vzdělaný člověk, který své myšlenky dovedl dobře seřadit a přenést na papír. Nebyl sice nějakou vůdčí osobností, i když vůči spolupracovníkům a osobám podřízeným projevoval jistou aroganci. Byl zřejmě přísný na své děti, nikoli však tak krutý až bezohledný, jak se v různých životopisech Adolfa Hitlera uvádí. Historik Sandgruber se domnívá, že neduživý a bázlivý syn Adolf Hitler od nejútlejšího dětství svého otce obdivoval, otrocky poslouchal a napodoboval (měli stejné písmo), pochytil od něho nacionální, rasistické, protináboženské a protidemokratické myšlenky.

Adolf Hitler postupem času se otci vzepřel, když ten ho nutil být státním úředníkem. Adolf chtěl být umělcem-malířem, takže pro svou umíněnost ztratil nárok na celý otcův majetek. Adolfovi bylo 14 let, když jeho otec náhle zemřel. 

Pomník se jménem Hietler v Pohoří na Šumavě (Buchers)

Ani objevení dopisů od Aloise Hitlera nevysvětlilo, proč se nechal si otec diktátora až ve čtyřiceti letech jméno Schicklgruber, které jako nemanželské dítě dostal po matce, změnit na Hitler, i když v příbuzenstvu se užívalo jméno Hüttler nebo Hietler. Je známo, že Adolf Hitler svůj životopis dokázal tak zatajit a rozptýlit, že jeho skuteční předci nebyli nikdy zjištěni. Mezery v jeho rodokmenu jsou dodnes.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.