Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

sobota 20. března 2021

Sčítání lidu v minulosti

 Za několik dní proběhne sčítání lidí.  Letošní sčítací formulář obsahuje o polovinu méně údajů než při minulém sčítání v roce 2011. Zjišťují se informace, které nejsou dostupné z databází státu, a nejsou tedy zjistitelné jiným způsobem. Mají se vyplňovat údaje o domě či bytě, kde lidé bydlí, o velikosti bytu, a energiích, které užívají. 


Pravidelné celostátní sčítání v desetiletých intervalech začalo v roce 1860, i když evidence o obyvatelstvu (poddaných) na vesnicích byla vedena už od středověku. Tehdy byly ke sčítání jiné důvody než dnes. Správy panství totiž hlavně potřebovaly evidenci majetku, z něhož se odváděly daně, pracovních sil na obdělávání pozemků a mužů do vojska. 

Po zrušení roboty bylo sčítání prováděno okresními úřady. Sčítacími komisaři byli často učitelé, jeden komisař prováděl sčítání i v několika obcích. 

Sčítání 1921
V roce 1890  se při sčítání všech lidí uvádělo na prvním místě jméno "přednosty bytu" (obyčejně muž, majitel domu, hlavní živitel rodiny), případně jeho šlechtický predikát a šlechtický stupeň. Na dalších řádcích byli další lidé v bytě, přičemž byl uveden jejich vztah k přednostovi bytu (manželka, otec, tchán, matka, tchýně, syn, dcera, neteř, schovanka, služka apod.) Dále bylo datum narození, rodiště, pohlaví, náboženské vyznání, rodinný stav, jazyk (řeč obcovací), obec, domovská příslušnost, okres, země, státní příslušnost a gramotnost (zda umí jen číst nebo číst a psát), dále schopnost vidět, slyšet, hluchoněmost, choromyslnost, kretenizmus. Důležité bylo povolání a vztahy v zaměstnání (zaměstnavatel, dělník, pomocník, sluha atd.) 


Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.