Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pondělí 16. dubna 2018

Zemřel režisér Miloš Forman. Jak jsme viděli emigranty v USA.


Zemřel režisér světového formátu Miloš Forman. Měl trochu rozporuplnou minulost. Proslavil se v 60. letech několika filmy, které vyhovovaly tehdejšímu režimu, protože, úspěšně reprezentovaly československý film v zahraničí a přitom, jak říkali komunisté, objektivně kritizovaly nešvary socialistické společnosti. Forman se však přátelil s lidmi ze světa umění, kteří přímo komunistický režim nepodporovali. Pro komunisty tedy znamenal jisté nebezpečí, takže mu dovolili legálně odejít do USA.

Forman jako legální emigrant  uplatnil i v USA své umění a natočil ještě několik světově proslulých filmů. Patřil vlastně k mase posrpnových emigrantů, která se v USA, i v jiných západních zemí, dobře uchytila.

Posrpnoví emigranti odcházeli hlavně z ekonomických důvodů. Jednalo se většinou o vědce a jiné kvalifikované lidi, kteří hovořili anglicky. Tito lidé se z velké části uchytili a prosadili na amerických a kanadských univerzitách, takže se v Kanadě dokonce mluvilo o české univerzitní mafii. 

Posrpnoví emigranti přišli do USA, kde už byli usazeni lidé, kteří emigrovali v roce 1948. Tehdy tito lidé odešli převáže z důvodů politických, tedy to byli politici, šlechtici, novináři, podnikatelé apod. Ovládali němčinu a francouzštinu, což jim v Americe mnoho nepomáhalo. Sdružovali se tedy ve spolcích  emigrantů z dob monarchie a první republiky i zakládali spolky nové. Byli to však lidé, kteří v roce 1968 už 20 let nevěděli prakticky nic o skutečném dění v Československu. I když samozřejmě zprávy o vysoké politice v Praze měli, ale o tom, jak se v Československu skutečně žilo, neměli potuchy. To bylo v jejich představách stále v podobě jako v době, kdy ho opustili. Poúnoroví emigranti v USA a Kanadě nadále mezi sebou soupeřili starým demokratickým způsobem jako příslušníci a sympatizanti prvorepublikových politických stran a hnutí, se kterými si představovali život v obnoveném Československu.  Jednotlivé skupiny měly svoje sjezdy a různá setkání a akce. Posrpnová emigrace po příchodu do USA se těmto přípravám na minulou válku vysmála.

Obě emigrantské vlny si nerozuměly. Posrpnoví emigranti už měli zažitý život v zemi ovládané komunisty. Byli naučeni využívat komunistický systém ve svůj prospěch a přitom si s ním nezadat. Získat kvalifikaci, která se buď hodí k profitování v režimu, nebo bude prospěšná v případě emigrace. Posrpnoví emigranti také věděli, že komunistům se už podařilo vychovat  generaci lidí, která do morku kosti dokáže nenávidět Západ.

Když skutečně v roce 1989 došlo v Československu k převratu, zůstala namydlená i posrpnová emigrace. Československá společnost byla už tak demoralizovaná, že o lidi ze Západu nestála. Z emigrantů se prosadilo jen několik lidí. Lidé se nechtěli vzdát celkové struktury země, kterou dostala za vlády komunistů, pouze se chtěli mít dobře jako lidé na Západě, mít velké mzdy a zásobené obchody. Kapitalismus s miliardáři, exekutory a bezdomovci si nepřáli.

Nakonec  převrat 1989 dopadl v neprospěch československého obyvatelstva i emigrantů. K veslu se dostali komunističtí ekonomové včele s Václavem Klausem - a bylo po snech o staré dobré demokracii. Co dobře fungovalo klausovci privatizovali a prodali do zahraničí, co se nedalo prodat, bylo zničeno. Čekání na spokojený život bude nekonečné.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.