Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pondělí 4. listopadu 2013

Poněmčování českého obyvatelstva během okupace.

Po okupaci českých zemí německou armádou, po zřízení Protektorátu Čechy a Morava, začalo zde šíření a upřednostňování německého jazyka. Nebylo to nic nového, německé úřadování v celé monarchii zavedl už v 18. století císař Josef II. a trvalo více než 50 let, než se do Čech vrátil  český úřední jazyk.

Za protektorátu nejprve musely veřejné budovy, školy, ulice i soukromé firmy být označeny dvojjazyčnými nápisy českými a německými. Všichni úředníci, lékaři, učitelé, kněží aj. osoby stýkající se s veřejností i s německými orgány museli složit zkoušku z německého jazyka. Dvojjazyčně byly psány veškeré úřední dokumenty, avšak postupně se přecházelo k německému jazyku jako jedinému úřednímu jazyku na území Protektorátu. Ve školách se německý jazyk povinně začal učit od 3. třídy. Ani to německým orgánům nestačilo, snažily se mládež zcela "poněmčit," získat české obyvatelstvo na svou stranu. Stačilo slíbit nějaké výhody - a prospěcháři, kteří se najdou za každého režimu, v každé době a v každé vesnici, kvůli různým výhodným funkcím na úřadech a kvůli různým výhodám pracovním a v podnikání dobrovolně přecházeli na německou národnost. Tragédií bylo nedobrovolné přecházení k německé národnosti, za což byli lidé trestáni už během okupace, a hlavně po ní.

Když německé orgány (NSDAP, SA aj.) objevily české děti s německým příjmením nebo zjistily, že některý z rodičů má německé předky - i hodně vzdálené - upozornily rodinu, že na takové dítě se vztahuje povinnost chodit do německé školy. Německé mateřské a obecné školy byly zřizovány ve městech a ve větších obcích. Pokud rodiče odmítali, začal nátlak a vydírání. Dítě dostalo německého poručníka, jenž měl dohlížet na celou rodinu, jestli výchova probíhá podle německých zvyklostí. Pokud by toto rodina bojkotovala, hrozilo nebezpečí, že jí dítě bude odňato a dáno do německé rodiny nebo do ústavu. To hrozilo i v případě, že rodiče a všichni příslušníci domácnosti, včetně prarodičů, sourozenců,  nepřejdou na německou národnost. Obavy z odebrání dětí byly jednou z hlavních příčin, proč Češi přecházeli na německou národnost.

Německá národnost znamenala první nepříjemnosti už během války, protože mladí muži byli povoláni do německého vojska a odesláni na frontu. Po válce byli i ti Češi, z nichž se během války nedobrovolně stali Němci, i když německy znali pouze pár slov, považováni za zrádce národa a podle toho bylo s nimi krutě jednáno (iniciátorem byl tzv. exilový prezident Beneš, jehož rozhlasové projevy z východu byly na konci války hromadně poslouchány). Češi s německou národností byli zatýkáni, vězněni, popravováni (někdy bez řádného soudu), zbavováni majetku a vyháněni za hranice ( to odporovalo mezinárodním dohodám, odsun (humánně organizovaný) se vztahoval jen na sudetské Němce, nikoli na Čechy a Rakušany). 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.