Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pondělí 11. listopadu 2013

Jak komunisti v roce 1949 chránili katolíky.

Poutníci, kteří v roce 1949 zamířili na jarní pouť do Římova, byli překvapeni velkým  množstvím příslušníků SNB, kteří každý větší hlouček lidí rozháněli. Přítomni byli jen lidé z Římova a blízkého okolí, ze vzdálenějších míst byla procesí poutníků pěších i cestujících ve veřejné dopravě úředně zakázána . Státní dráhy, které v té době převzaly i znárodněnou autobusovou dopravu, nesměly vydávat hromadné jízdenky do stanic poblíž Římova. Autobusové zájezdy do Římova byly zakázány.


Poutním místem je Římov od počátku 17. století, kdy se zde zjevila Panna Maria a došlo k několika zázračným uzdravením. V roce 1650 zde byla postavena Loretánská kaple, k níž v roce 1655 přibyly ambity. Kostel byl dostavěn v roce 1672. Koncem 17. století se bratr krumlovského jezuity Jana Gurra vydal do Jeruzaléma, aby tam změřil a zakreslil místa, kudy Kristus nesl kříž a kde odpočíval. V blízkosti Římova pak jezuité našli krajinu podobou krajině jeruzalémské a označili v polích místa jednotlivých Kristových zastavení, na nichž v létech 1688 až 1702 postavili 25 kaplí. Při poutích, které se v Římově konaly třikrát ročně, poutníci tyto kaple odcházeli a modlili se u nich. Součástí křížové cesty je i Kalvárie se třemi kříži a Kristův hrob ve skále. Každé pouti se zúčastňovaly desetitisíce lidí z Čech, Moravy a Rakouska.


Jako důvod k zásahu úřadů a bezpečnosti v roce 1949 v Římově uvedli komunističtí představitelé kraje ochranu katolíků a křesťanů před zhoubným vlivem představitelů katolické církve.


Účastníci poutě ovšem neměli být ochuzeni o tradiční kázání pod římovskými lipami. Toho se tentokrát ujal ministr zdravotnictví Josef Plojhar. Bývalý kněz (církev ho vyloučila ze svých řad)  kázal o sjezdu obránců míru v Paříži. Na závěr vyzval přítomné k práci pro mír. Při kázání byl Plojhar obklopen úředně vytvořeným davem posluchačů,  tj. dělníky z velešínského Jihostroje a studentkami českobudějovické zdravotnické školy. Skuteční poutníci Plojhara ignorovali. (Robert Fischer)

Josef Plojhar Římov a okolí dobře znal, v nedalekých Komařicích (4 km) sloužil jeho bratr jako listonoš, který tam během věznění Josefa Plojhara v Dachau uschoval vybavení jeho bytu.

Bílý kolárek v rudé vládě (1)
Bílý kolárek v rudé vládě (2)
Bílý kolárek v rudé vládě (3)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.