Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 10. listopadu 2013

Agrofert se plánů Evropské komise na snížení biopaliv neobává.

  Biopaliva měla pomoci evropským zemím zvýšit jejich nezávislost na dovozu fosilních paliv a měla snížit celkové množství CO2 vypuštěné do atmosféry. Především kvůli tomu Evropská unie před deseti lety začala připravovat plán na zvýšení jejich podílu v automobilové dopravě. Podíl biopaliv takzvané první generace, vyráběných ze zemědělských plodin, měl do roku 2020 vzrůst na deset procent.

  EK letos směrnici pozměnila a desetiprocentní podíl snížila. V září i Evropský parlament ustanovil, že paliva vyráběná z potravinářských a z energetických plodin nesmějí do roku 2020 překročit hranici 6 procent. EP přitom přijal návrh, aby k těm 6 procentům přibyla hvót 2,5 procenta biopaliv vyráběných ze dřeva, slámy, odpadků a z řas, tedy rostlin, které nekonkurují potravinářským plodinám.

  Členské státy se k návrhům mají vyjádřit. V ČR se návrhem zabývá ministerstvo životního prostředí, které s ním v podstatě souhlasí, protože v ČR nejsou dostupná pokročilá biopaliva.

  Argumenty proti biopalivům:
 1.  Po sečtení všech emisí, které jsou produkované při jejich výrobě (včetně agrotechniky, sklizně a zpracování) je celkové množství emisí vyšší než u fosilních paliv.
 2. Biopaliva zvyšují cenu potravin, když se spalují v v motorech vozidel.
 3. Kvůli jejich pěstování jsou vypalovány pralesy, přičemž je ohrožováno zdraví lidí.
 4. Pěstování biopaliv je náročné na hnojiva, která se vyrábějí z ropy. Jejich intenzivní pěstování, bez střídání plodin, znehodnocuje půdu a vodní režim v půdě.

 5. Evropská komise však od biopaliv úplně ustoupit nechce, usiluje o kompromis, aby energetické plodiny sloužily jak k výrobě potravin, tak v výrobě paliv. Řešením prý není zvyšování ploch zemědělské půdy, na kterých budou energetické plodiny pěstovány, ale zvyšování hektarových výnosů. (Jako od chytré horákyně!!!!).

  Aby česká vláda dosáhla požadavků EK,  v naftě bylo 6 procent biosložky a v benzinu 4,5 procenta, osvobodila biosložky od daní. Spotřební daň se počítá do výše obsahu biosložky.  U čistých biopaliv je daň nulová.

  Některým odpůrcům biopaliv vadí to, že stát biopaliva dotuje. Spočítal, že kvůli osvobození od spotřební daně státní pokladna jen v roce 2011 přišla o 1,068 miliardy korun a v roce 2012 už 1,390 miliardy.

  Obhájci bionafty  se ohánějí tvrzením, že výroba bionafty dává práci spoustě lidí a že tlumí náhlé zvyšování cen pohonných hmot ve světě. Tvrdí rovněž, že výroba biopaliv chrání české zemědělce, že nemusejí místo nich pěstovat obilí, které bez vysokých dotací žádná země do zemí třetího světa není schopna vyvézt. Česká vláda své zemědělce nechrání a export obilí nedotuje, jako to dělají ostatní země.

  S návrhem EK omezovat výrobu biopaliv v ČR nesouhlasí  jejich výrobci, především zástupci Andreje Babiše, jehož firmy jsou v Lovosicích (Preol) nebo v Dobrovici (TTD). Použití řepkového semene podle nich neohrožuje výrobu potravin, naopak jejich pěstováním je využíváno 600.000 ha zemědělské půdy, která by jinak ležela ladem. Podle jednoho z ředitelů společnosti Agrofert, snížení podílu bioosložky v palivech ještě existenci Agrofertu neohrozí. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.