Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 3. října 2012

Zajímavé vesnice: Lutová


Vesnice Lutová (618 m) se nachází 5 km severně od městyse Chlum u Třeboně. Její katastr tvoří sušší mírná vyvýšenina mezi vodami chlumské rybniční soustavy. Jedná se o jednu z nejstarších vesnic na Třeboňsku, jejíž význam jako církevního správního centra začal upadat už na konci 18. století, kdy byla zastíněna hospodářsky vyspělejším Chlumem.
  Nejstarší zmínka o Lutové je z roku 1349 v souvislosti s rožmberským dvorem (tvrzí), který zde stával až do počátku 19. století. U něho vyrostla vesnice s kostelem Všech svatých. Roku 1402 je na zdejší tvrzi uváděn Jindřich z Lutové. Za husitské revoluce byla Lutová několikrát vydrancovaná husity, kteří pořádali loupežné výpravy do Dolních Rakous. Ani po porážce husitů neměla klid, v noci z 27. na 28. května 1477 ji vyrabovalo a vypálilo vojsko krále Vladislava, které táhlo do Rakouska.

 K rožmberskému panství Lutová patřila do roku 1508, kdy ji Petr z Rožmberka prodal Kunrátovi Krajířovi z Krajku, pánovi na Nové Bystřici. V roce 1575 ji koupil Jan z Lobkovic, který ji v roce 1597 prodal Radslavovi z Vchenic. Od něho se Lutová v roce 1615 dostala k Lucii Otylii Slavatové. Po vymření rodu Slavatů v roce 1693 se stala součástí chlumského panství pánů z Fünfkirchenu, u nichž byla až do zrušení poddanství.
 Kostel Všech svatých byl do současné podoby přestavěn na počátku 17. století Vilémem Slavatou. Věž byla postavena v roce 1875. Současná budova fary byla postavena před rokem 1800. Fara zde však byla už v 15. století a až do roku 1900 k ní patřily všechny okolní vesnice, včetně Chlumu u Třeboně. U kostela stávala farní škola z roku 1526. (Kostel byl několikrát vykraden, pouze jednou v roce 1998 zde při krádeži byl, po výstřelu policisty, zadržen sám majitel jistého českobudějovického starožitnictví).
  Na návrší v blízkosti vesnice stával poutní kostel Narození Panny Marie, který jako poděkování za záchranu života v roce 1666 nechal postavit Adam Pavel Slavata. Poutě se v něm konaly až do roku 1785, kdy je císař Josef II. zakázal. V 19. století byl kostel zbořen. Připomíná ho zbytek jedné stěny.  Kamenná křížová cesta, která vedla ke kostelu byla umístěna hřbitově.

  Zdejší usedlosti, postavené ve dvou řadách podél návsi s rybníkem, naznačují svými subtilnějšími tvary, že se nejedná o zemědělsky příliš bohatý kraj, i když polní práce byly pro obživu nezbytné. Obyvatelstvo si jistě muselo přivydělávat jinde, hlavně v panských lesích, které byly v roce 1920 zestátněny. Uprostřed návsi je kaple sv. Jana Nepomuckého z poloviny 19. století, socha sv. Jana je z roku 1730. U silnice k Chlumu stojí budova kontribučního špejcharu z konce 18. století.
  Tak jako většina jihočeských vesnic zásluhou omezení zemědělské výroby Lutová přestala fungovat jako zemědělská vesnice, čímž ztratilo význam hospodářské zázemí budov. Tento úpadek, s odchodem lidí, začal už po roce 1948 a pokračoval v několika vlnách. Předtím zde žilo přes 400 obyvatel a mimo kostela a fary byla v provozu škola se třemi třídami. Zemědělci bývali sdruženi v Družstvu chovatelů hovězího dobytka. Křiklavě nabarvené budovy, které v současnosti jsou využity 2-3 měsíce v roce, mají význam jen pro jejich majitele, nikoli pro život vesnické komunity, jejíž činnost nekončí na konci srpna.  
  Lutová je nyní částí městyse Chlum u Třeboně. Žije zde okolo 120 obyvatel. Obcí prochází cyklistické trasy, je zde v provozu velký hostinec, obchod a rekreační chalupy, které se zčásti změnily na módní penziony.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.