Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 7. července 2010

Toulky po Blatech (4).

Veselí nad Lužnicí.
(Předcházející část) Kdysi zřejmě stála v místě Veselí středověká tvrz na „Talíři,“ založená Vítkovci. Nejstarší zmínka o Veselí je z roku 1259. V roce 1302 se Veselí stalo majetkem krále Václava II., v roce 1362 je císař Karel IV. povýšil na město, které mělo stejná práva jako Budějovice, protože bylo prohlášeno komorním městem a dostalo městský erb.

Stará radnice

Ve čtrnáctém století bylo dvakrát zastaveno, v roce 1378 Ješkovi z Mezimostí, v roce 1390 Vilémovi z Landštejna, vlastníkovi sousedního Mezimostí. Od pánů z Lanštejna se dostalo k Rožmberkům. Škola byla založena v roce 1362.

Muzeum

Za třicetileté války bylo celé město zničeno. Až do roku 1948 byl osud Veselí spojen s osudem Třeboňska; nejdříve Veselí jako poddanské město patřilo k třeboňskému panství, od roku 1848 do roku 1948 bylo ve Veselí nad Lužnicí sídlo soudního okresu, jenž v letech 1865 až 1948 byl součástí politického okresu Třeboň. Po reorganizaci státní správy v roce 1948 se Veselí dostalo do okresu Soběslav, a s ním v roce 1960 do okresu Tábor.

Nová radnice

Významné historické stavební památky je možné nalézt na hlavním náměstí ve Veselí. Kostel Povýšení svatého Kříže pochází z poloviny 13. století, v roce 1542 byl částečně upraven renesančně, věž byla postavena v roce 1598. Nepřehlédnutelnou dominantou náměstí je budova Staré radnice z roku 1617, původně renesanční, v roce 1764 byla zbarokizovaná, přičemž dostala věž.

Kostel Povýšení svatého Kříže.

Vedle Staré radnice je zajímavá budova Městského muzea. Nová radnice byla na místě šatlavy a masných krámů v severozápadním rohu náměstí postavena v poslední čtvrti 19. století. Před postavením železnice byla na náměstí významná poštovní stanice. Kaple sv. Marka z roku 1754 stojí u staré silnice na České Budějovice.


Kaplička uvězněná za zdí.

V první polovině 20. století žilo ve Veselí přibližně dva tisíce obyvatel, sídlil zde okresní soud a okresní úřad. Nyní ve vlastním Veselí nad Lužnicí žije 4.100 obyvatel, celkem město (patří k němu části Mezimostí a Horusice) má 6.650 obyvatel. (R.Fischer) Pokračování

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.