Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pátek 30. července 2010

Toulky po Blatech (27).

Chotýčany
(Předcházející část) Obec Chotýčany (523 m) leží na Lišovském prahu, 13km na severovýchod od Českých Budějovic. V minulosti středem obce procházela velmi frekventovaná silnice České Budějovice – Praha, takže zatáčky na návsi zůstaly jistě mnoha starším řidičům v paměti. V šedesátých letech začala stavba přeložky silnice mimo vesnici.

První písemná zmínka o vsi Chotayczanech pochází z roku 1378. Původně uhlířská osada se postupem času změnila na typicky zemědělskou vesnici. V dobách feudalismu Chotýčany náležely k panství Hluboká, po zavedení obecního zřízení tvořily od roku 1850 osadu obce Dobřejovice. V roce1868 se Chotýčany na více než století staly samostatnou obcí, než byly od poloviny roku 1975 začleněny pod obec Ševětín. Status obce Chotýčany znovu nabyly dne 24. listopadu 1990.

Chotýčany jsou v oblasti Pšeničných blat zajímavým unikátem. Je to především podkovovitý tvar návsi, na jejímž obvodu jsou jako na vějíři přilepeny selské usedlosti, jejichž dvory se směrem dozadu rozšiřují. Na návsi stojí pseugotická kaple sv. Václava.

Velkou část návsi zabírá necitlivě postavený velký kulturní dům s novým hostincem. Na jižní straně návsi září sgrafita starého zájezdního hostince z roku 1470. Přímo z návsi je západním směrem pěkný výhled na krajinu, jíž vévodí zámek Hluboká.

Asi 2 km severovýchodně od vesnice bylo zřízeno nádraží Chotýčany, u kterého vyrostla osada. Jihovýchodně od Chotýčan, v lese, byl v minulém století postaven Veterinární asanační podnik (tzv. „Kafilérka“).

Chotýčany jsou samostatnou obcí, ve které žije 220 obyvatel. (R.Fischer) Pokračování

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.