Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

sobota 31. července 2010

Toulky po Blatech (28).

Lhotice
(Předcházející část) Lhotice jsou jednou z osad skrytých v závětří hustého silničního provozu, který v současnosti několik set metrů severně od vesnice probíhá na silnici České Budějovice - Praha. Lhotice leží na silnici z Hluboké do Lišova, která hlavní silnici křižuje.

První zmínky o Lhoticích jsou z roku 1378, kdy patřila k hlubockému panství. Název obce pravděpodobně vznikl od pojmenování dosídlenců, kteří přišli z nějaké Lhoty, protože se jim říkalo "Lhotáci, Lhotici". K Hluboké Lhotice patřily až do zrušení poddanství v roce 1848, respektive zrušení okresu Hluboká nad Vltavou v roce 1948. Samostatnou obcí Lhotice byly v letech 1923 až 1964. Pak do roku 1980 patřily do obce Kolný, od té doby patří do Lišova.

Ve vesnici, která nevznikla v údolí, ale na mírném svahu, je několik velkých statků, které nejsou, jak je obvyklé v jiných starých vesnicích, na návsi, ale na západním okraji vesnice. Na návsi se nachází kaple Andělů Strážných z roku 1911 a několik menších usedlostí. Škola ve Lhoticích nebyla, děti chodily nejdříve do Hosína, později do Chotýčan, od roku 1974 chodí do školy v Lišově.

Život Lhotic ve čtyřicátých letech ovlivnilo hornictví. Opodál vesnice byly antracitové doly Etna I., Etna II a Jaroslav. Antracit je druh černého uhlí, který se vyznačuje nejnižším obsahem těkavých hořlavých látek (12 - 8 % hmotnosti), vysokým obsahem uhlíku (90-96 %) a velkou výhřevností. Je to černé uhlí, které bylo vystaveno velkému tlaku a teplu. Používá se na vytápění a k výrobě chemikálií.

Těžba byla rozšířena z popudu německých okupačních orgánů, ročně bylo vytěženo okolo 15.000 tun antracitu. Po válce se ještě v těžbě krátce pokračovalo, ale kvůli malé efektivitě byla v roce 1948 ukončena. Velké haldy odpadových hornin zde byly až do konce osmdesátých let, po roce 1990 byl materiál použit na stavbu nedaleké křižovatky (nadjezdu).

Lhotice jsou částí města Lišov a žije v nich 93 obyvatel. (R. Fischer)
Pokračování.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.