Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

čtvrtek 29. července 2010

Toulky po Blatech (26).

Vitín.
(Předcházející část) Obec Vitín (503 m) leží v rovinatém terénu severně od Českých Budějovic, na historické dálkové silniční trase Praha - Linec, která měla vliv na vývoj a uspořádání vesnice i na její specifickou vybavenost.

Vitín je vesnice středověkého původu, která patřila k velkému panství Třeboň. Farou patřila obec Vitín do nedalekého Ševětína. První písemná zpráva o obci je z roku 1541, avšak půdorys obce, hlavně pravidelná podélná náves, napovídá, že se jedná o osadu starší, založenou podle plánů panských úředníků, kteří při kolonizaci kraje tímto způsobem zakládali vesnice pro osadníky přicházející ze středních Čech.

Lidé v oblasti už žili mnohem dříve. V katastru obce se nachází vrch „Baba“, na němž bylo objeveno staré slovanské pohřebiště. Toto místo je v nadmořské výšce 563 m, což před rokem 1948, když Vitín patřil do okresu Třeboň, bylo nejvýše položené místo třeboňského okresu. Nyní je Vitín v okrese České Budějovice.

K největšímu rozvoji Vitína došlo v 19. století a na počátku 20. století, kdy k původním starým hospodářům přibylo mnoho nových usedlíků, využívajících výhod zdejšího úrodného kraje. Zároveň došlo k nahrazení starých dřevěných hospodářských budov budovami zděnými. Příslušnost k bohatým Pšeničným blatům hospodáři zdůrazňovali selským barokem na svých statcích a chalupách.

I když železniční trať Praha – České Budějovice vede v těsné blízkosti vesnice, zastávka zde nikdy nebyla. V minulosti život do Vitína přinášela silnice, po které jezdily formanské i jiné povozy. Od poloviny dvacátých let minulého století vesnice měla autobusové spojení, projížděl tudy autobus linky České Budějovice – Dolní Bukovsko. V šedesátých letech se situace obrátila, silnice se stala nevýhodou. Provoz na silnici tak zesílil, že obyvatelstvu začal znepříjemňovat život. Naštěstí byla postavena nová silnice mimo obec.

Ve Vitíně je zachovalá řada zemědělských usedlostí, některé s prvky selského baroka. Jak bylo u většiny obcí pravidlem, i zde byla náves v průběhu doby částečně zastavěna obecními i soukromými stavbami. Na návsi stojí mj. kaple z roku 1815, kovárna z roku 1833 a škola z roku 1905.

Vitín je samostatnou obcí, ve které žije 246 obyvatel.(R.Fischer) Pokračování.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.