Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 28. července 2010

Toulky po Blatech (25).

Ševětín
(Předcházející část)Městys Ševětín vznikl při významné komunikaci spojující Linec s Prahou. Je součástí Pšeničných Blat. Přestože Ševětín dostal titul městys až v roce 2008, byl v minulosti často nazýván městem.

O starém osídlení Ševětínska svědčí na šedesát slovanských mohyl, nacházejících se přibližně dva kilometry západně od obce. Datují se do střední doby hradištní, to je do 9. století.

Nejdříve Ševětín patřil k lomnickému panství, na němž se vystřídalo několik majitelů. V roce 1382 přešlo lomnické panství do rukou českého krále Václava IV. Za husitských válek bylo panství obsazeno husity a spravoval je hejtman Jan Roháč z Dubé. Katolickému šlechtici Oldřichovi II,. z Rožmberka se podařilo Lomnici získat v roce 1435. Připojil zdejší statky ke svému třeboňskému panství a jeho součástí zůstal Ševětín až do zrušení vrchnostenské správy po roce 1848. Obyvatelé Ševětína nosili blatský kroj, který se vyznačoval bohatstvím výšivek i kvalitou materiálu.
Nejstarší ševětínskou památkou je raně gotický farní kostel sv. Mikuláše, stojící v severovýchodní části náměstí, které je pojmenováno po zdejším renesančním rychtáři Šimonu Lomnickém z Budče. Socha Jana Nepomuckého na náměstí je z roku 1908.

Sv. Jan Nepomucký

Básník Šimon Lomnický stál jako rychtář v čele obce Ševětín  v letech 1585 až 1596. V jeho hostinci se zastavovala poselstva směřující k císařskému dvoru do Prahy, a to nejen kvůli výhodné poloze hostince při silnici, ale hlavně díky přítomnosti vzdělaného hostinského. Často zde užívali pohostinství i páni z Rožmberka. Lomnického tvorbu ocenil i takový znalec umění, jakým byl císař Rudolf II., který mu za skladbu Kupidova střela udělil v roce 1594 erb a přídomek z Budče.


Proslulý hostinec "U Šimona Lomnického" byl v provozu až do poloviny osmdesátých let 20. století, potom byl uzavřen a zdemolován. V roce 1965 byl v Ševětíně zřízen Krajský sklad léčiv, který se později změnil na farmaceutický závod, který zde zůstal i po privatizaci. V současnosti poblíž Ševětína vyrůstá největší česká fotovoltaická elektrárna.

Městys Ševětín má 1300 obyvatel. (R.Fischer) Pokračování

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.