Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

úterý 27. července 2010

Toulky po Blatech (24).

Drahotěšice.
(Předcházející část)Obec Drahotěšice (526 m) se nachází tři kilometry severně od Ševětína. Podle polohy usedlostí postavených podél obdélníkové návsi lze usuzovat, že výstavba vsi neprobíhala živelně, ale kolonizací, podle plánu panských úředníků. Teprve hodně později byla náves částečně zastavěna. Mimo několika chalup je na ní škola a kaple sv.Václava.


Lokalita, ve které se zajímavá obec nachází, byla osídlena již v raném středověku, o čemž svědčí slovanská mohylová pohřebiště dochovaná na několika místech v lese západně a severozápadně od ní. Je také uváděno (dr.Voldřich), že zde nalezené vykopávky jsou původu keltského.

První písemná zmínka o Drahotěšicích pochází z 23. října 1323, kdy se stávají součástí rožmberského panství Třeboň, u něhož zůstala při všech dalších změnách majitelů až do roku 1848. Zajímavostí je, že Drahotěšice jsou jednou z mála vesnic na třeboňském panství, které nejsou uvedeny v seznamu vesnic zpustošených a vylidněných za třicetileté války. V letech 1856 až 1948 zůstala obec v okrese Třeboň, nyní je v okrese České Budějovice.

Poblíž bývaly lomy na vápenec, křemen a rulu. V roce 1837 zde byla zřízena škola, současná budova školy je z roku 1912. Několik statků je postaveno ve stylu selského baroka. Své stopy zde zanechala i kolektivizace zemědělství.


V Drahotěšicích se narodil významný geolog dr. Vojtěch Ambrož (1905-1963), autor několika prací věnovaných geologii jižních Čech. Od roku 1995 sídlí v Drahotěšicích nadace "Otevřená rodina".

Dříve Drahotěšice měly mnohem více obyvatel než v současnosti, kdy jsou samostatnou obcí a mají 208 obyvatel. (R.Fischer)
Pokračování

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.