Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

sobota 16. března 2013

Sedlákovy vzpomínky - Protektorátní venkov 1943 (1).

Předcházející strana
Sedlákovy vzpomínky :
Za republiky jsme nebyli zvyklí slepě poslouchat, a proto na počátku okupace jsme se tolik nebáli. Když do předepsané lhůty zemědělci obilí nedodali, žádal okresní úřad seznam "liknavců" a zdůvodnění, proč nedodali. Místní komise seznam neudělala, neboť to byli všichni zemědělci, a odůvodnila to, že obilí nemají, tudíž dodati nemohou. Úředníci u okresu byli Češi, a tak jsme napsali, že 32 místních zemědělců nemůže dodávky splniti, poněvadž po krytí samozásobitelských dávek jim nic nezbývá. V komisi všichni podepsali. A znovu nařízeno starostům, pod trestem, bezpodmínečně pořídit seznam všech, kteří nedodali a osobně se s ním k okresnímu úřadu dostaviti.

Na okresním úřadě bylo jako v úle, všude v dotyčném referátě, který měl dodávky na starosti, stáli zástupci obcí a po všech stolech, židlích a lavicích na chodbě psali dvojmo seznamy zemědělců "neplnivších dodávky." "Druhý den se již musí seznamy odesílati do Prahy," zdvořile sdělovali úředníci. "Napište to, nechcete-li mít zbytečné potahování."

Dne 22. listopadu 1942 ráno opět zavítala do naší obce hospodářská kontrola: 5 kontrolorů, 4 četníci, 1 německý četník. Všichni zemědělci byli obesláni, aby přišli hned do hostince. Kdo se opozdil, dostal pokutu 50 korun. Slova se ujal jeden z kontrolorů:
"Jako kontrolní orgán ministerstva zemědělství a lesnictví přišli jsme dnes se přesvědčit, jak jste splnili svoje dodávky. Má-li někdo z přítomných nějaké obilí uschované, má nyní poslední možnost, aby toto obilí vyndal z úkrytu a nabídl k dodávce. Jakmile přijdem do stavení a naleznem sebemenší množství obilí ukryté, pak je již pozdě prosit, každý takový bude hned předán německé kriminální policii. Pamatujte si, že takovému schovávání obilí do sena, slámy, dříví jsme odrostli. Nuže, dáváme vám poslední lhůtu, rozmyslete si to během čtvrt hodiny, načež každý jednotlivě budete před komisi ve vedlejší místnosti předstupovati.
Pak celá komise ze sálu odešla. Mezi námi zavládla stísněmá nálada.
Po chvíli přišel starosta a zašeptal: "Neslibujte nic! Poradil mi to jeden četník."
Potom jsme vstupovali do vedlejší místnosti a předkládali hospodářské výkazy. Na otázku "co máte schováno?", odpovídali všichni "nic."
Potom všichni šli domů. Namátkově v několika staveních byla provedena kontrola, a nic se nenašlo. Komise dostala občerstvení a při odjezdu si chválila: "Tak to má být, nikdo nic neslíbil a nic jsme nenašli."


Vesnice si na nějaký čas zase oddechla. Některý kontrolor byl slušný, ale většina jich byli hrubci a hulváti. Ke kontrolorům se dali bývalí čeští důstojníci čs. armády, úředníci policie, finanční stráže a  učitelé a studenti uzavřených vysokých škol.   

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.