Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

sobota 12. února 2011

Vývoj chovu mléčného skotu v českých zemích (6).

12345 - 6

V roce 1945, kdy byl zřízen Jednotný svaz českých zemědělců, byla zvelebovací činnost v chovech hospodářských zvířat začleněna do tohoto svazu, který ji uskutečňoval prostřednictvím svých oblastních úřadoven a jejich konsulentů. Svazy chovatelů, které zůstaly organizačně zachovány, vykonávaly nadále kontrolu užitkovosti všech hospodářských zvířat a vedly plemenné knihy.

Holstein je nejrozšířenější mléčné plemeno v České republice.

Po zrušení Jednotného svazu českých zemědělců a srazů chovatelů po roce 1948, přešla zvelebovací činnost na okresní a krajské národní výbory, včetně kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti a vedení plemenných knih. Skutečnost ukázala, že toto začlenění zvelebovací činnosti v chovech hospodářských zvířat nebylo úspěšné. Počet celoročně kontrolovaných krav klesl v roce 1953 zhruba ze stavu 111 000 v roce 1946 na 37 000. Došlo i ke
zničení plemenných knih a tím ke ztrátě kontinuity výsledků plemenných zvířat.

Až vládním nařízením č. 38/1955 Sb. byl zřízen Inspektorát státních plemenářských stanic, který měl své krajské správy. Tyto organizace zabezpečovaly jednak kontrolu užitkovosti a kontrolu dědičnosti, vedení plemenných knih a inseminaci skotu. V době činnosti těchto organizací (1955 - 1959) došlo k rozšíření kontroly užitkovosti krav celoročně kontrolovaných. V roce 1959 byla zřízena vládním nařízením č. 65/1959 Sb. Státní plemenářská správa jako státní rozpočtová organizace. V krajích působily krajské plemenářské správy. Jejich činnost navazovala na činnost Inspektorátu státních plemenářských stanic. Ekonomická hlediska a potřeba snížit vázanost na státní rozpočet vedly ministerstvo zemědělství a výživy ČSR v roce 1969 ke zřízení Státních plemenářských podniků. (F.N)

KONEC

12345 - 6

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.