Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

sobota 5. února 2011

Vývoj chovu mléčného skotu v českých zemích (5).

1234 – 5 - 6

Období 2. světové války znamenalo snížení stavů hospodářských zvířat. Vznikem protektorátu byla narušena systematická práce v chovu zvířat. Na protektorátním území došlo k rozšiřování německých plemen skotu i prasat, což se po skončení 2. světové války projevilo různorodostí chovného materiálu.

Obdobou českého strakatého skotu je v Rakousku a Německu plemeno Fleckvieh

Na území Protektorátu Čechy a Morava bylo vydáno vládní nařízení č. 341/1941 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat, kterým byla stanovena povinná kontrola užitkovosti. Byly určeny kvalitativní podmínky pro výběr plemeníků a vymezena činnost výběrových komisí. Vydání tohoto předpisu bylo motivováno zájmem německých orgánů zachovat v protektorátu na vysoké úrovni živočišnou výrobu a získat tak předpoklad pro stupňování dodávek živočišných výrobků pro Německo, včetně zásobování armád. Tento předpis platil do roku 1950, kdy byl nahrazen zákonem č. 187/1950 Sb., v němž byly uvedeny staré chovatelské tradice i novější poznatky z oblasti genetiky.

Zemědělské rady působily až do roku 1942, kdy řízení zvelebovací práce v chovech hospodářských zvířat převzaly svazy pro zemědělství a lesnictví. Svazy měly vždy pro obvod několika okresů svou pobočku a síť konsulentů. Výkon kontroly užitkovosti zůstal ve svazu chovatelů, který zaměstnával pro ty účely kontrolní asistenty, vedl také plemenné knihy a pořádal trhy na plemeníky. Výběr plemeníků u všech druhů hospodářských zvířat prováděly komise pro výběr plemeníků, které zřizovalo ministerstvo zemědělství, případně okresní úřady, pokud šlo o každoroční výběry v plemenitbě již působících plemeníků. (F.N)

1234 – 5 - 6

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.