Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 30. ledna 2011

Vývoj chovu mléčného skotu v českých zemích (4).

123 – 4 – 5 - 6

V roce 1924 byl vydán zákon o plemenitbě hospodářských zvířat (koní, skotu, prasat a ovcí). Tento předpis vycházel na úseku zvelebovacího procesu hospodářských zvířat z ustanovení dřívějšího rakousko-uherského zákona z roku 1894, navíc však obsahoval pokrokové zásady pro další rozvoj hospodářských zvířat. Aktivizoval chovatelské spolky a svazy pro rozšiřování kontroly užitkovosti, zejména skotu a určoval základní směry šlechtění hospodářských zvířat.


Jerseyský skot pochází z ostrova Jersey v Lamanšském průlivu. Na ostrov se nesmí dovážet jiné plemeno. Skot je vyšlechtěn na vysokou tučnost mlék (až 8%).

Kontrola užitkovosti jako základ plemenářské práce se zaváděla postupně u všech druhů hospodářských zvířat, takže po roce 1930 lze konstatovat, že na území Československé republiky se podařilo Zemědělským radám v historických zemích realizovat zákonná opatření a finančními dotacemi a podporami konsolidovat plemenářství.Ayrshirský skot byl ve Skotsku vyšlechtěn křížením domácích otužilých plemen s plemenem holandským a východofriským.

Významnou úlohu svou osvětovou činností, vedle činnosti Zemědělských rad a chovatelských svazů, sehrály v popularizaci zvelebovacích akcí v chovech hospodářských zvířat výzkumné ústavy a zemědělské školy. Rovněž pořádání přehlídek a výstav působilo mezi chovateli významně na další rozvoj chovatelské práce.

Uvedená činnost se projevovala v podstatném zvyšování mléčné i masné užitkovosti hospodářských zvířat v tomto období, tj. po roce 1930, zejména v chovech skotu, prasat a drůbeže byl položen základ pozdějších (tuzemských) základních plemen. (F.N)

123 – 4 – 5 - 6

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.