Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

sobota 22. ledna 2011

Vývoj chovu mléčného skotu v českých zemích (3).

12 – 3 – 45 - 6

V roce 1894 byl na území Rakouska-Uherska vydán zákon, který mimo zvelebování zemědělství a zřízení polní policie určoval také zvelebovací program v chovech hospodářských zvířat. Tento zákon znamenal další revoluční změnu v doposud nesystematicky prováděné plemenitbě zvířat. Významným ustanovením tohoto zákona bylo, že ukládal okresním institucím povinnost stanovit pro jednotlivé obce počty plemeníků, jmenovat výběrové komise pro licentování plemeníků a stanovit rajonizaci jednotlivých plemen.

Bernský skot

Úspěchem zákona bylo, že se začaly rozšiřovat metody vyspělých chovatelů. Hlavně velkostatky přejímali zkušenosti ze zahraničí, hlavně z Dánska, kde plemenitba měla už zaběhlý řád. V létech 1901 až 1905 byly na českých velkostatcích zaváděny systematické kontroly užitkovosti zvířat. Býci bernsko-hanáckého skotu se dostali do Čech, kde z nich byl vykřížen lehčí skot litomyšlský, neboli bernsko-český. Původní český skot, byl postupně vytlačen.

Vznik Československa byl historickým mezníkem i pro další vývoj plemenářství. Zemědělské rady ustanovené pro jednotlivé historické země zřídily odbornou komisi pro záležitosti chovu hospodářských zvířat, která se stává organizátorem celé zvelebovací činnosti v chovech hospodářských zvířat. Činnost Zemědělských rad, které byly pro zvelebovací funkci ustaveny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, byla rozšířena o chovatelské spolky a síť poradců. Chovatelské spolky později byly organizovány ve svazech chovatelů. Úkolem svazu chovatelů bylo především organizovat a vykonávat kontrolu užitkovosti u všech hospodářských zvířat a napomáhat též při obstarávání plemeníků.(F.N)

12 – 3 – 4 5 - 6

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.