Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 12. května 2024

Korespondenční volby jen za hranicemi ČR

 Lze předpokládat, že v blízké budoucnosti bude mít právo „korespondenční“ volby každý, až bude u Ústavního soudu úspěšně napadena diskriminace občanů, kteří dlouhodobě mimo ČR nepobývají. Bude to znamenat zdržení při sčítání, vícenáklady a nemalá rizika s tím spojená – v Rakousku, kde nedávno museli prezidentské volby opakovat, by mohli vyprávět; a ostatně i ve Spojených státech, kde korespondenční hlasování u asi menšinové, ale přesto podstatné části společnosti značně podlamuje důvěru ve férový průběh voleb.

Největší problém s touto vymožeností mám kvůli tomu, že neumíme zabránit, aby hlasující nehlasoval „demonstrativně“ (tak, aby bylo vidět, jak hlasoval), nebo aby někdo v jeho okolí neměl možnost pohlídat si, jak volil. Neboli: při korespondenční volbě neumíme nasimulovat povinnost jít při hlasování za plentu.

Pokud zastánci korespondenční volby argumentují, že přednost před tajným hlasováním mají mít rovné podmínky pro vykonávání volebního práva (ano, někteří voliči dočasně pobývající mimo republiku to mají skutečně výrazně náročnější), a že to není správné (mně přijde zcela přirozené, že občan pobývající dlouhodobě mimo ČR musí k uplatnění volebního práva vynaložit větší úsilí), nechť je umožnění korespondenční volby omezeno jen na ty státy, kde je opravdu velký problém dostavit se na místa, kde je prezenční hlasování umožněno (typicky Rusko , Čína, Austrálie, Indonésie, velké státy Ameriky a Afriky, a podobně…).

Umožnit korespondenční volby v zemích, jako je Slovensko, Rakousko, Německo, Velká Británie, Izrael, země BeNeLuxu, nebo obdobné státy, kde není problém dostavit se „za plentu“ na některou z expozitur zastupitelského úřadu, bude znamenat jasný krok směrem k tomu, aby později se stejným argumentem (stejné podmínky pro všechny) bylo zavedeno korespondenční hlasování pro všechny.

Prosím všechny, kdo budou o umožnění korespondenčního hlasování rozhodovat, a kteří ještě mohou ovlivnit podobu příslušného zákona, aby korespondenční volbu nepodpořili, nebo ji alespoň maximálně omezili, jako možnost v opravdu krajních případech.

Pokud máme zavést korespondenční hlasování, měli bychom zároveň zrušit povinné chození za plenty ve volebních místnostech – aby podmínky byly opravdu stejné pro všechny. A to, doufám, nechceme. Už to tu bylo, a mám na to nepěkné vzpomínky. Kdo chtěl jít tehdy při volbách za plentu a volit jinak, než kázala společenská objednávka nebo jeho okolí (nebo se voleb prostě jen nechtěl zúčastnit), musel projevit velkou dávku odvahy. A málokdo ji projevil…

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.