Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pátek 15. září 2023

66 firem žádá manželství pro všechny

 Dopis 99 pragováků v roce 1968 byl jedním z důvodů vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa.[1] Skupina aktivních komunistů z pražského podniku Praga ho tehdy napsala vedení KSČ, dopis se zásluhou někoho iniciativního dostal na sovětské velvyslanectví a 30. července 1968 jej publikoval na titulní straně sovětský deník Pravda. Pod dopisem jsou podepsaní konkrétní lidé z Pragovky.

Dopis podepsalo jen několik členů závodní milice a komunistické organizace a jejich rodinných příslušníků. Nejednalo se o přání běžných zaměstnanců. Komunisté ho později interpretovali jako výzvu československého lidu k zásahu ze strany SSSR na obranu míru a socialismu. Heslem se na dlouhých 21 let stalo „Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak!“

Historie by to mohla být dávno zapomenutá, kdyby se tak trochu neopakovala.  66 českých firem v čele s Vodafonem poslalo dopis premiéru Fialovi. Graficky je 66 blízko 99, tragédií je, že manažeři velkých firem se snaží ovlivňovat rodinnou politiku státu.

Každá doba má své pragováky. Zahraniční vojenská invaze nám dnes příliš nehrozí, i když jasně vidíme, že Rusko své ambice stále vojensky tvrdě uplatňuje a nelze to podceňovat. Nejde zde o dekonstrukci národní samostatnosti jako tehdy, ale jde o dekonstrukci manželství jako svazku muže a ženy, kteří spolu mohou mít společné děti. Jde i zde o naši samostatnost, tentokrát kulturní? 

  Jde navíc o formu politické činnosti na pracovišti, zvláště když jde o tak společensky vyhraněné politické téma? Jak daleko jsme od „dobrovolných“ podpisových akcí ve velkých firmách na podporu té jedině správné shora prosazované politické akce?

Nejedna reálněsocialistická analýza po sovětské kolonizaci tehdy dokazovala, jak pro Československo bylo ekonomicky výhodné být členem komunistického „tábora míru a socialismu“, i když všichni věděli, že životní úroveň na Západě je výrazně vyšší. 

Dnes nám skupina 66 korporátních firem předkládá pozoruhodně vypočtené ekonomické výhody zrušení manželství jako výlučného svazku jednoho muže a jedné ženy – i když všichni víme, že každé dítě v stejnopohlavním „manželství“ musí z principu početí být „nemanželské“.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.