Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

úterý 31. července 2012

Svatý Jan u Sedlčan (nad Skrýšovem).

Vesnice Svatý Jan u Sedlčan (408 m)se nachází v okrese Příbram, v kopcovité oblasti mezi  městysi Vysoký Chlumec a Kamýk nad Vltavou.
Svatý Jan - centrum.


Vysoký Chlumec

Svatý Jan počátkem 18. století ještě neexistoval. Patří tedy k nejmladším osadám na Sedlčansku. První zmínku o obci je v historických pramenech z roku 1720. Na vršku nad Jedlí a Skrýšovem bývala studánka se zázračnou vodou. Za ní putovali lidé v procesích i jednotlivě, aby si u obrázku, který byl pověšen u studánky, v modlitbě vyprosili zdraví.
Poutní kostel Svatého Jana Nepomuckého.

Majitel Skrýšova – Adam Ignác Mladota ze Solopisk – vystavěl kolem roku 1705 u studánky kapli ke cti Čtrnácti svatých Pomocníků a sv. Jana Nepomuckého. Opodál kaple stálo jediné stavení – hájovna a kolem se rozkládaly lesy.
Pohled od kostela na západ.


Jeden z bývalých hostinců.

V letech 1760 – 1764 na zvláštním půdorysu hořícího srdce nechal další majitel Skrýšova – baron Norbert Kfelíř ze Zakšova, nejvyšší lesmistr knížete Schwarzenberga, na místě kaple postavit kostel svatého Jana Nepomuckého. Kostel je zajímavá, prostorná barokní stavba zvláštního tvaru. Baron Kfelíř získal pro kostel části ostatků svatého Jana a dal je zasadit do stříbrného a pozlaceného relikviáře. U kostela bylo vystavěno obydlí pro kaplana a to byl počátek osady, které se nejdříve říkalo Skrýšov, ale brzy dostala jméno podle kostela. Aby se lišila od jiných osad stejného jména, říkalo se tomuto Svatému Janu „nad Skrýšovem“. 
Druhý bývalý hostinec


Kamenný kříž.

Prvním knězem byl zámecký kaplan F. Engelthaler, po něm Jan Filip, za něhož bylo při kostele zřízeno svatojanské bratrstvo, které po 16. květnu organizovalo pouť trvající 8 dní. Bratrstvo stihl osud všech tehdejších náboženských spolků – bylo  roce 1785 císařem Josefem II. zrušeno. Poutě byly zkráceny na jeden den.
Bývalá škola.


Cesta od kostela ke škole.

Svatý Jan nad Skrýšovem měl od roku 1901 obecní knihovnu, v roce 1904 zde byla založena poštovna, v roce 1906 kampelička. Z poštovny se v roce 1907 stal poštovní úřad. Na okraji osady, poblíž kostela, byla postavena škola, která dnes slouží jako Ústav sociální péče. Na jižním okraji byla v roce 1912 postavena nová myslivna Lobkowiczkého velkostatku. Ta do současné doby slouží lesníkům. Za obcí se nachází židovský hřbitov z konce 17. století.
Bývalá myslivna Lobkowitzkého velkostatku.
Pohled od myslivny ke Sv. Janu.

 Ve sloučené obci Svatý Jan u Sedlčan (části: Brzina a Radov, Buzice, Dražkov, Hojšín, Hrachov, Přívozec, Skrýšov, Zrubek) v roce 1932 žilo 1158 obyvatel a byly evidovány tyto živnosti: bednář, výroba cementového zboží, 10 hostinců, kapelník, 2 koláři, 5 kovářů, 3 krejčí, 5 mlýnů, 3 obuvníci, pokrývač, porodní asistentka, 14 rolníků, řezník, 5 obchodů se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro obec Svatý Jan, 2 tesařští mistři, 7 trafik, 2 truhláři. 
Pošta byla ve Svatém Janu do roku 1985, od té doby je v Drážkově. Hospody ani obchod už zde také nejsou, i když obchod U Stiborů sloužil ještě donedávna. Fara je využívána k rekreaci. Obecní úřad s historickým názvem Svatý Jan má sídlo v Dražkově, v  bývalé židovské škole, kterou obec koupila v roce 1942(?). Název Svatý Jan má v oblasti velkou tradici, i za socializmu mělo zdejší družstvo název JZD Svatý Jan se sídlem v Drážkově.
Nové byty.


Domov Svatý Jan

V osadě Svatý Jan žije 102 obyvatel (nejvíce v Domově sociální péče).  Celkem obec Svatý Jan u Sedlčan má 662 obyvatel. Celková katastrální plocha obce je 2167 ha, z toho orná půda zabírá pouze třicet pět procent. Asi jedna třetina katastru obce je porostlá lesem. (R. Fischer, 2012)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.