Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

úterý 1. listopadu 2011

Komu vadí cesty na jihu?

V závěru minulého týdne většina českých medií informovala o tom, že Evropská unie nebude podporovat dopravní trasy z Prahy na jih. Přestože se zprávu snažil vyvrátit ministr dopravy Dobeš, pražská media se radují ze zastavení staveb.Ve stejnou dobu dolnorakouská media uvedla, že podle plánu EK, který představil prezident EK Manuel Barroso bude do roku 2030 na vysokorychlostní trať Mnichov-Plzeň-Praha-Berlín napojena Dráha Františka Josefa, vedoucí z Vídně do Českých Budějovic a Plzně. Do té doby by Dráha FJ měla být dvoukolejná.Druhá větev Dráhy FJ, z Prahy do Českých Budějovic, bude jako vysokorychlostní napojena na Dráhu císařovny Alžběty, vedoucí z Českých Budějovic do Lince. O přerušení výstavby píšou pouze pražská media, rakouská informují o pokračování staveb dálnice a železnice k české hranici. Dálnice Linec – Dolní Dvořiště by měla být dokončena v roce 2014.Rovněž se stavbou dálnice Linec--České Budějovice-Praha se v Rakousku počítá. Starosti však Rakušanům dělá stavba přípojky z dolnorakouské oblasti Waldviertel na dálnici D3. Jednání s českou stranou jsou pořád neúspěšná.

Tempo, jakým v ČR probíhá výstavba dopravních tras, je vskutku zajímavé. V polovině 19. Století, kdy nebyly k dispozici stavební stroje, trvala výstavba železniční tratě z Gmündu do Prahy, včetně železničního spodku, dva roky (1869 -1871). Současná rekonstrukce trvá už desetiletí a není předpoklad, že do roku 1916, jak plánovaná, bude dokončena.

Vztah Prahy k Českým Budějovicím, které vždy stály na straně Habsburků a hospodářsky byly napojeny na alpské země, se od roku 1918 v podstatě nemění. Vytrvale vytvářenou protirakouskou atmosféru první republiky vystřídalo čtyřicet let plánovaného budování socializmu a přednostní rozvoj Prahy, severních Čech a severní Moravy. Neagresivní český jih je i dnes pro pražské vlády automaticky mezi posledními. (R. Fischer)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.