Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

úterý 20. září 2011

Zajímavé vesnice: Cetviny

Pozůstatky bývalého městyse Cetviny (Zettwing) připomínají pohnutou poválečnou historii česko-rakouského příhraničí. Městečko Cetviny (680 m), ležící na březích řeky Malše, bylo založeno ve 13. století, zbořeno bylo v roce 1956. Zachován byl jen kostel a budova celnice.

Cetvinský gotický kostel Narození Panny Marie stál už v roce 1347, kdy Cetviny měly městská práva. Po vyhnání německého obyvatelstva (asi 500 lidí), po roce 1945, a českého (150 lidí), po roce 1951, až do roku 1989 nebyl veřejnosti do místa dovolen vstup. V roce 1989 byl kostel zcela bez střechy. Zásluhou aktivity bývalých německých obyvatel a českobudějovického biskupství byl kostel opraven a v roce 2003 mohl být znovu vysvěcen. Bohoslužby se zde konají jen v letním období.


V letech 1951 až 1989 v oblasti byla neomezeným pánem Pohraniční stráž, která si v blízkosti kostela postavila kasárna. Oba hraniční přechody v blízkosti Cetvin byly zrušeny.


Rovněž druhá cetvinská budova, česká celnice, která přežila bourání v roce 1956, byla opravena (po roce 2005 za pomoci fondů EU)


Státní hranice mezi Českou republikou a Rakouskem prochází středem řeky Malše.
Původní most přes Malši byl po zbourání Cetvin také odstraněn. Zůstaly jen celnice, dřevěná rakouská a kamenná česká. Schengen snad celníky vyhnal natrvalo. Nový most (pro pěší a cyklisty) postavili Rakušané v roce 2006. Jeho nosnými prvky jsou zábradlí slepená z prken.
Ze zastávky rakouského Postbusu je to k mostu a na české území asi 50 m. Název zastávky Hammern naznačuje, že budovy na rakouské straně Malše jsou pozůstatky vodního hamru, v němž byly kovány kosy. Ročně zde bylo vyráběno asi 50 tisíc kos. Technická památka je v hodně žalostném stavu.


Jeden kilometr severovýchodně od Cetvin stávala obec Mikulov (Böhmdorf), která mívala asi 250 obyvatel. Vesnice byla Pohraniční stráží zcela zlikvidována, připomíná ji jen zbytky pomníčku na bývalé návsi.Tři kilometry od státní hranice stávala Janova Ves (Johannesdorf). Většina ze sedmnácti statků a chalup, roztroušených po katastru, byla v 50. letech zbořena. Objekty státního statku, které zde byly v 50. a 60. letech postaveny, po roce 1989 koupil soukromý zemědělec, který zde mimo pastevního chovu dobytka v letním období provozuje penzion s restaurací. (rf)

1 komentář:

  1. By mě zajímalo jaký peníze dala EU na cetvinskou strážníci když je v soukromích rukou a vše se platilo ze sveho. Je to lež. Pracoval jsem na rekonstrukci a vše platil pan Vrbka že svého

    OdpovědětSmazat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.