Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 11. srpna 2010

Toulky po Blatech (36).

Dolní Bukovsko
(Předcházející část) Městys Dolní Bukovsko (446 m) se rozkládá na severním okraji Třeboňské pánve a je představitelem úrodné oblasti Pšeničných blat.

V místě stávalo staré sídliště, v nejstarších dobách zde stávala uprostřed rybníka dřevěná tvrz, a na návrší nad ní stálo „Staré město.“ Kronikář Kosmas v roce 1213 uvádí Bukovsko jako sídlo fary. Stará trhová osada Bukovsko patřila ke královského statku bechyňskému. Trhové městečko Dolní Bukovsko bylo při křižovatce důležitých komunikací založeno pravděpodobně králem Přemyslem Otakarem II.. První zmínka o něm pochází z roku 1323, kdy přešlo do držby Rožmberků, kteří ho připojili k třeboňskému panství. Jako významná křižovatka cest mezi Týnem nad Vltavou, Jindřichovým Hradcem, Bechyní, Třeboní a Budějovicemi mělo právo vybírat mýtné. Rožmberkové udělovali Bukovsku různé výsady, udělili mu právo pořádat trhy a dali městský znak.

Centrem Dolního Bukovska je velké podélné náměstí, které je prakticky rozděleno na tři části, severovýchodní část je oddělena stavbou farního kostela Narození Panny Marie, stojícího mezi lipami, park v západní části je oddělen moderní budovou samoobsluhy. Obecní úřad, pošta a pomník padlým v první světové válce jsou na jižní straně střední části náměstí, škola z roku 1906 je na protější, severní, straně.

Průmysl do zemědělského městečka přišel v 19. století. V roce 1876 byla v Dolním Bukovsku založena cihelna. Tento podnik je v provozu dodnes, kdy v Jihočeském kraji patří k největším výrobcům stavebního zboží. V sedmdesátých letech 19. století se v Dolním Bukovsku rozšířila knoflíkářská výroba, která nahradila tradiční domácí tkalcovství. Od počátku 20. století byly zde v provozu parní pila a výrobna rukavic.

Škola v Dolním Bukovsku byla už v roce 1661, ze staré školní budovy z roku 1827 je od roku 1906 radnice. V roce 1906 totiž byla na protější straně náměstí dokončena stavba nové velké školy, která slouží dodnes.

V Dolním Bukovsku žije 1026 obyvatel, celkem s osmi místními částmi má městys 1426 obyvatel. (R.Fischer) Pokračování

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.