Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 4. srpna 2010

Toulky po Blatech (31).

Mazelov.
(Předcházející část) Obec Mazelov (438 m) leží v severozápadní části bažinaté Třeboňské pánve, severně od Velechvínských lesů. Zdejší rovina s velmi úrodnými pozemky je typickou představitelkou Pšeničných blat.


První písemná zmínka o vsi Mazelow pochází z roku 1396. První přesnější zpráva o Mazelově je z roku 1445 a to v listině vydané Oldřichem z Rožmberka, k jehož třeboňskému panství Mazelov patřil. Po zrušení poddanství se Mazelov roku 1850 stal samostatnou obcí, jíž zůstává dodnes, vyjma období od 14. června1964 do 23. listopadu 1990, kdy byl částí obce Ševětín.

Mazelov je vesnickou památkovou rezervací a má na svém území několik nemovitých kulturních památek. Urbanisticky náleží mezi celistvě dochovaná vesnická sídla středověkého původu. Těžiště její hodnoty tvoří ucelený soubor zděné lidové architektury, pocházející z 18 – 19. století, s prvky lidového (selského) baroka. Náves je tvořena vesnickými domy – statky v klasickém členění: obytný dům, brána, sýpka. Uvnitř, do hloubky parcely, pokračuje dvůr s podélně orientovanými chlévy a příčně situovanou průjezdnou stodolou a zahradami vzadu.

V roce 1970 sedmnáct předsedů JZD z okresu České Budějovice založilo Sdružení pro velkovýkrm prasat. Je záhadou, proč si pro výstavbu vepřína vybrali půvabnou krajinu u Mazelova, u rybníka Krčín. Zřejmě vyhrála úrodnost zdejších pozemků a sklady obilí a výrobna krmiv v blízkém Dyníně. Velkovýkrmna je stále v provozu a Sdružení je i po čtyřiceti letech vedeno v Obchodním rejstříku, i když z původních JZD mnoho nezbylo.

Mazelov je samostatnou obcí a má 211 obyvatel. (Mazelov II.) (R. Fischer)Pokračování

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.