Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pondělí 2. srpna 2010

Toulky po Blatech (29).

Kolný.
(Předcházející část)Vesnice Kolný (520 m) leží na jižním okraji bažinatého Velechvínského lesního revíru. Z původní dřevařské a uhlířské osady se zásluhou úrodných půd stala zemědělská obec.

V okolí se dochovaly artefakty po Keltském osídlení (550 - 300 př. n. l.) a pohanské mohyly, což jsou pozůstatky po osídlení Slovany z let 600 n. l. Založení obce se odhaduje na dobu kolem roku 1000 n. l., ale první dochované písemné zmínky o obci Kolný jsou až ze 14. století. Až do let 1880 - 1900 byly domy převážně dřevěné. Přestavbou a výstavbou se vzhled domů změnil do podoby selského baroka.

V letech 1850 - 1924 tvořila součást politické obce Velechvín, poté se osamostatnila. Od roku 1980 tvoří obec jednu z místních částí Lišova. Obec Kolný patří odedávna k ševětínské farnosti. Do školy docházely kolenské děti do Ševětína. Později byl Kolný přiškolen k Velechvínu a roku 1975 k Lišovu.

Někteří badatelé uvádějí, že v Kolném mají kořeny dva prezidenti: Pocházeli odtud předkové oblíbeného brazilského prezidenta Juscelina Kubitscheka a předkové československého prezidenta Antonína Novotného.

Kolný, ve kterém žije 59 obyvatel, je částí města Lišov (R.Fischer) Pokračování

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.