Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pondělí 19. července 2010

Toulky po Blatech (16).

Horní Bukovsko
Předcházející částHorní Bukovsko svou nadmořskou výškou (495 m) vyčnívá nad Blata, jako by k nim nepatřilo. Na kopci postavenou vesnicí prochází silnice z Dolního Bukovska do Zálší.

První písemná zmínka 1354. Bylo uváděno pod názvem Horní, Horny či Horný. Ještě na počátku 20. století se běžně užíval název Horný, oficiálně už Horní Bukovsko. V letech 1850 - 1914 bylo Horní Bukovsko osadou obce Zálší, v letech 1914 - 1975 mělo vlastní samosprávu, od 1. 7. 1975 je částí tržní obce Dolní Bukovsko. Zdejší statek patřil k velkostatku Zálší.

Fara je uváděna již ve 14.století, kdy k ní patřily vesnice Zálší, Mažice, Klečata a Skrblov. Bukovsko patřilo nejdříve k panství týnskému, které v roce 1422 získal Oldřich z Rožmberka, společně s Janem ze Soutic. Po roce 1461 se celé panství dostalo pánům Soutickým, v 16.století se Horní Bukovsko dostalo k pánům Vratislavům z Mitrovic, kteří zdejší dvůr drželi až do roku 1923, kdy byl rozparcelován.

Ve středu osady stojí kostel sv. Štěpána, původně gotický ze 14. století, jenž naposledy byl přestavován v 18. století. Hranolová barokní věž byla vystavěna kolem roku 1700. Nyní Kostel patří k faře Dolní Bukovsko. Mimo kostela a panského dvora jsou zde chalupy se znaky selského baroka. Škola v Horním Bukovsku nebývala, obec byla přiškolena k Dolnímu Bukovsku. Bývalý dvůr pánů Vratislavů z Mitrovic je v severní části vesnice.

Na počátku 20.století žilo v Horním Bukovsku 240 obyvatel.Ve dvacátých létech 20.století už obcí dvakrát denně projížděl autobus do Veselí nad Lužnicí a Týna nad Vltavou.

Horní Bukovsko je částí městyse Dolní Bukovsko. Žije zde 102 obyvatel. (R.Fischer) Pokračování

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.