Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

sobota 17. července 2010

Toulky po Blatech (14).

Dráchov
(předcházející část) Obec Dráchov (410 m) je postavená na svahu nad řekou Lužnicí, prochází jí silnice z Bechyně na Jindřichův Hradec, lesními cestami je možné dostat se do Borkovic i do Žíšova. Kopcovitý terén, úzké uličky a domy bez výraznějších ozdob svědčí o tom, že ráz obce býval jiný než v sousedních vesnicích, tady se blatská stavební kultura nerozšířila.

Jako první držitel vesnice je v roce 1369 uváděn Oldřich z Dráchova. Po jeho smrti byla vesnice několikrát prodána, vystřídalo se několik majitelů, kteří se představovali jako páni z Dráchova. V roce 1545 Dráchov zdědila Anna, provdaná za Jindřicha z Hradce, která vesnici odkázala svým vnukům Jáchymovi a Zachariášovi.

Gotický kostel sv.Václava pochází pravděpodobně z 12.století, zdaleka viditelná věž je z roku 1751. V kostele je několik náhrobních kamenů: nejhodnotnější je náhrobek Adama Vratislava z Mitrovic z roku 1617 a Kateřiny Judity z roku 1662. Na vnější stěně kostela, se kterým sousedí vesnický hřbitůvek, je malá ukázka původní omítky ze 14.století. Polozřícený kamenný objekt u hřbitova je zbytkem bývalé dráchovské tvrze (statku).

Stará středověká tvrz však zřejmě stávala mimo současnou vesnici. V roce 1552 je uváděna jako součást řečického panství pánů z Hradce. Z roku 1775 je o tvrzi záznam: „…nachází se poblíž Dráchova místo jedno pod cestou, když jde od Dráchova k Bechyni v položení, který se jmenuje Návětří a dosavade se nazývá Stiborů Hrádek. Spatřuje se tu zasypaná studnice (věž ?); plac má vršek okrouhlý in diametro, na 30 kroků široký, okolo něho příkopy neb valy. Pamětníci jsou v Dráchově, že odtud ze zdí starých kámen do Dráchova ku stavení se bral.“

Škola v Dráchově byla založena roku 1660. Současná jednopatrová budova u kostela slouží jako obecní úřad. Ve svažitém parčíku u silnice stojí pomník padlým v první světové válce.

Ve vsi býval jeden v velkých dvorů třeboňského velkostatku.
Kamenný taras u silnice je dokladem o tom, že už od dávných dob Dráchovem vždy vedla důležitá cesta, po která zde bylo možné dostat se přes řeku Lužnici. Rovněž Dráchovský most býval ve středověku nesmírně důležitou stavbou, za zvýšené hladiny vody byl nejjižněji položeným místem jižních Čech, kde se dala řeka Lužnice překonat. V současnosti je zde úzký železný most.

V roce 1930 žilo v Dráchově pět set osmdesát obyvatel, v obci byla družstva: hospodářské, vodní, spořitelní. V provozu byla elektrárna a parní pila.

V současnosti má Dráchov 260 obyvatel. (R.Fischer) Pokračování

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.