Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pondělí 18. března 2013

Setrvačnost - Protektorátní venkov 1943(3)

Předcházející stránka.

Mléčné jednotky.

Na zemědělce byl vymyšlen nový „bič“ v podobě mléčné jednotky, na kterou se přepočítávala zemědělská produkce. Základem byl 1 litr mléka o tučnosti 3,5%. 1kg vepřového mas = 5 MJ, 1 kg hovězího masa = 4 MJ, 1 kg lněného semene = 1 MJ, 1 kg vlny = 5 MJ. Kontingenty byly po novu stanoveny mléčnými jednotkami, z 1 ha orné půdy bylo nutno v průměru odevzdat 1.000 MJ. Byly stanoveny výměry, na kterých mělo být vyseto chlebové obilí, každý sedlák musel 4,5 % orné půdy osít olejninami (řepka olejka, len, mák).

Platy služek v domácnostech.
Ministerstvo sociálních věcí stanovilo minimální mzdy služek v domácnostech. Měsíční mzda mladých pomocnic 14-17 let musela být nejméně 100 K, mladých pomocnic 18-24 let 200 K, pomocnic nad 24 let nejméně 250 K, pomocnic nad 24 let s kuchařskou praxí nejméně 300 K, starších pomocnic a kuchařek nejméně 350 K.
Ministr zemědělství a lesnictví Adolf Hrubý mezi mládeží.

Mandelinka bramborová.
V létě 1943 musely školní děti procházet brambory na českých polích a hledat nebezpečnou mandelinku bramborovou, která se už objevila a šířila v Německu. Na konci léta byli děti 13-14 let odeslány na česání chmele na Žatecku. Před vánocemi byl zrušen volný prodej knih. Knihy byly prodávány na poukazy, jedna kniha na osobu.
Mládeži tuhé válečné zimy a dlouhé zimní prázdniny moc nevadily.

Kuratorium.
Ministerstvo školství a národní osvěty zřídilo dobrovolnou organizaci Kuratorium pro výchovu mládeže, která měla pečovat o lepší tělesný a morální vývoj mladých lidí. Na vesnicích vznikaly místní organizace jen ojediněle, a když vznikly, kopírovaly německý vzor jen formálně. Kuratorium dostalo ze státního rozpočtu 260 mil. korun.
Krojované kuratorium.

Móda krátkých kalhot.
V roce 1943 se rozšířilo nošení krátkých kalhot u mužů i žen a přestávaly se nosit klobouky, čepice a šátky. V zimě začaly ženy nosit dlouhé kalhoty a vysoké a polovysoké kožené nebo plstěné boty na podpatku. Lidé si na život ve válečném hospodářství zvykli, brali úřední dohled do svého soukromí už téměř jako samozřejmost. Život šel normálně dál, lidé z měst většinou nestrádali, a tak vyráželi na zimní rekreaci. Majitelé horských chat si mnuli ruce, celou zimu měli obsazeno.
Další strana.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.