Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pátek 15. března 2013

Heydrichiáda - Protektorátní venkov 1942 (2).

Předcházející stránka.

Ničení prvorepublikových dokumentů.

Ohromné hospodářské a kulturní škody způsobilo období po atentátu na Heydricha. 27. května byl vyhlášen výjimečný civilní stav. Byl zákaz nočního vycházení a jakéhokoli shromažďování. Noční protipožární a protiletecké hlídky musely být čtyřčlenné. Všichni cizinci od 15 let se museli hlásit na policii. Lidé ve strachu z možného podezření a před kontrolami policejních hlídek ničili všechno, co připomínalo první republiku (knihy, fotografie, obrazy, plakáty, časopisy, kroje a různé úřední, spolkové i rodinné dokumenty). Většina kronikářů zničila náhradní kroniky, které po odevzdání oficiálních kronik do archivu vedla. Policie a vojsko hledaly hlavně zbraně. Byly zrušeny Sbory dobrovolných hasičů, hasiči začali být řízeni přímo obcemi.


Věrnost Německé říši.
Dne 3. července museli se všichni starostové povinně účastnit shromáždění v pražské Lucerně a manifestace na Václavském náměstí, kde museli přísahat věrnost Říši a odsoudit atentát na Heydricha. Pokud se na Václavském náměstí někomu dostalo upřímného potlesku, tak to byl pochod jednotky protektorátního vojska. Večer 3. července bylo zrušeno stanné právo. Od nového školního roku, který začal 2. září 1942, byl ve školách zaveden arijský pozdrav (Heil Hitler!) se šikmo vzhůru napjatou pravou rukou. Byla to krátkodobá záležitost, děti na takové zdravení zapomínaly, ani učitelé si nezvykli, a tak tento pozdrav z českých škol zase zmizel.

Drsné úpravy kontingentů a přídělů potravin.
Václavské náměstí v Praze dne 3. července 1942
Od července 1942 chovatelé krav mohli si denně ponechat 1/5 l mléka na osobu, ostatní museli odevzdat do sběrny mléka, ve vlastních nádobách. Tam, kde sběrna mléka nebyla, museli z každých 25 litrů nadojeného mléka odevzdat ½  kg másla. Kráva, u které nebyl vykázán nádoj více než 950 litrů mléka za rok, musela jít na jatky. V září byl zakázán volný prodej ovoce, mohlo být dáváno pouze do sběrny výkupní organizace, odkud bylo odesíláno do Německa. Kvůli kontrolnímu převažování obilí a zvířat musely všechny soukromé i obecní decimálky a váhy na zvířata být úředně ocejchovány. Tento úkon si každý musel zaplatit sám (60 K). Od 26. října 1942 byly zvýšeny příděly chleba o 1 kg a masa o 200 g za měsíc. Naopak byl snížen denní příděl mléka na 1/16 litru na osobu.

Nedostatek pracovních sil.
Projevoval se nedostatek pracovních sil, ženy se proto začaly objevovat na pracovištích, která doposud byla výsadou mužů, například na železnici. Nezaměstnané ženy se musely hlásit na obecním úřadě, který je měl posílat na práci v továrnách a v Německu. Vyhnuly se tomu tím, že šly pracovat k místním sedlákům. Od 1. listopadu byla zakázaná výstavba obytných domů, bylo možné stavět jen budovy pro válečné hospodářství.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.