Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

čtvrtek 14. března 2013

Statková evidence - Protektorátní venkov 1942 (1).

Zpět na předcházející stránku.

Zákaz tanečních zábav.

Vánoční prázdniny byly od 22. prosince 1941 do 3. března 1942. Od začátku roku 1942 platil trvalý zákaz pořádání plesů a tanečních zábav. Osoby narozené v letech 1917 až 1925 si musely pořídit německé průkazy totožnosti Kennkarte,“ pro případ povolání na práci do Německa. Byly konány sbírky teplého prádla a kožešin pro německé vojáky. Výsledky sbírek na vesnicích byly tristní, nesebralo se nic nebo jen pár kousků.

Povinná administrativa v zemědělství.
Všichni zemědělci s výměrou pozemků nad 0,20 ha museli povinně být členy "Svazu zemědělství a lesnictví" a zavést „statkové knížky,“ do kterých museli zapisovat všechny změny: veškerou sklizeň, dodávky, nákupy, porážky a narození zvířat atd. Zemědělci nad 5 ha museli zavést „statkové archy.“ Chovatelé dojnic museli mít „mléčné listy,“ do kterých zapisovali denní produkci mléka a prodej. Od dubna byl zákaz zkrmování brambor. Sázet se mohlo 60 kg bramborové sadby na osobu pobývající na usedlosti. Chovatelům kachen byl předepsán kontingent 30 vajec ročně od každé kachny. Rovněž byly předepsané dodávky sena a slámy. Bylo nařízeno setí máku v okopaninách, 1 rostlina na 1 m2. Důvodem byla potřeba suroviny pro lisování oleje do leteckých motorů.

Vysídlování sedláků.
Ten, kdo předepsané kontingenty nesplnil (pro stáří, nemoc, apod.), musel hospodaření předat dědicům. Pokud nikoho neměl, byl dosazen německý správce. Pokud byl sedlák ve vězení nebo trestán pokutou, mohla být rodina vysídlena. V některých obcích, kde bylo více přestupků, ve větší míře docházelo k násilnému vysidlování rolníků. Prováděl ho Svaz zemědělství a lesnictví. Vysídlenci sice za majetek dostali něco zaplaceno, ale museli si hledat jinou práci a bydliště. Často pracovali na svých dvorch jako čeledíni německých správců. Došlo i k bezdůvodnému vysidlování, když okupační orgány potřebovaly umístit německé zájemce o hospodaření. Němečtí osídlenci, přicházející z různých koutů Evropy, však se majiteli osídlených statků nestali, pouze pracovními silami zaměstnanými v jednom velkém družstvu „Landwirtschaftlliche Gesselschaft.“ Majitelem usedlostí byla Německá říše. Většinou bylo hospodaření německých osídlenců horší než bývalých majitelů. Osídlenci často zemědělství vůbec nerozuměli, nebo se nedokázali vyrovnat s českými klimatickými podmínkami

Úpravy přídělů potravin.
Byly sníženy příděly potravin. Samozásobitelský příděl obilí na mletí pro zemědělce se snížil na 13 kg na osobu za 4 týdny. Měsíční příděl potravin na lístky byl upraven: 2.325 g hladké mouky, 375 g krupičkové mouky, 300 g ječné mouky, 5 kg chleba, 60 g sádla. Denní příděl mléka byl 1/8 litru pro dospělé a ¼ litru pro děti.
Dělníci měli spoustu důvodů ke spokojeni.
Med a bič.
Po příchodu Heydricha do Prahy se v Protektorátu dostalo dalších úlev a výhod manuálně pracujícímu obyvatelstvu, dělníkům a zemědělcům, naopak byl zpřísněn dohled nad neproduktivní inteligencí a lidmi protivícím se okupační správě. Heydrich byl kovaný nacista, který do Prahy přišel s názorem, že každý Němec je v nejvyšší kategorii lidí, Češi podle něj byli podřadní a měli jen plnit rozkazy Němců. Za poslušnost měli být dobře odměněni. Proto dělnické platy byly velmi dobré, zvyšovaly se podle cen potravin. Například mzdy zedníků během krátké doby stouply na dvojnásobek, až na 1.500 - 1.600 K/měsíc. Na jaře 1942 byl v závodních jídelnách obnoven výdej některých jídel bez lístků. Dělníci, kteří pracovali ve strategických podnicích, měli možnost rekreovat se ve státních rekreačních střediscích. Z nedělní práce se neodváděla daň. Zaměstnanci dostávali zdarma lístky do divadel, kin a na sportovní zápasy. Starobní důchody byly v roce 1942 zvýšeny o 20 procent, vdovské a sirotčí o 25 procent a výše. „Dyť von je tenhle režim docela dobrej,“ chválil si nejeden zedník nebo horník.
Další strana


 1. Začátek roku 1939 
 2. Německá okupace a její právní norma
 3. Vznik Protektorátu Čechy a Morava
 4. Válečné zemědělství
 5. 1940 - Germanizace
 6. 1941 - Válečná bída
 7. 1942 - Statková evidence
 8. 1942 - Heydrichiáda
 9. 1943 - Sedlákovy vzpomínky
 10. 1943 - Okupace jako samozřejmost
 11. 1943 - Setrvačnost
 12. 1944 - Kontroly zásob.
 13. 1944 - Černý obchod.
 14. 1945 - Poslední zoufalá válečná opatření.
 15. 1945 - Nová diskriminace selského stavu
 16. 1945 - Hurá všichni do pohraničí

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.