Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

úterý 19. března 2013

Kontroly zásob - Protektorátní venkov 1944(1).

Předcházející stránka.

Omezování chovu zvířat.

Na začátku února 1944 přišlo omezení pro chovatele králíků. Organizovaní králíkáři směli chovat 1 samce a 3 samice, neorganizovaní 1 samce a 1 samici. Počet králíků na maso nebyl omezen. Chov koz byl omezen na 2 ks, nově začít chovat kozy už nebylo možné. Každý sedlák měl na 1 koně mít 8 ha pozemků, na 2 koně na 14 až 20 ha. Pokud měl méně půdy, byl mu kůň zabaven (nuceně odkoupen a prodán žadateli). Musela se šetřit píce pro skot. Osev olejnin bylo nutno zvýšit na 10 % orné půdy. Olejninami bylo možné nahradit i plochy brambor. Byly zavedeny povinné dodávky ovoce ze stromů starších 5 let. 17. dubna 1944 vyšla vyhláška ministerstva zemědělství o povinném hubení vrabců. Hubení mohlo být prováděno jen povolenými způsoby a směly ho provádět jen osoby starší 18 let.
Gestapo se radí.
Kontroly zemědělců sílily.
Sedláci postupně přišli na to, co si vůči komu mohou dovolit, že v některém případě stačilo před kontrolora nebo četníka položit balíček se zamaštěným obalem, krabičku s vajíčky nebo cigaretami, a potom zapírat a zapírat jakékoli nepovolené zásoby obilí. Záleželo také na starostovi, jakým občerstvením, alkoholem a cigaretami kontrolu přivítal. Funkce starosty byla nevděčná, odstoupení prakticky nebylo možné. Většina starostů se pokoušela v delších či kratších intervalech abdikovat, okresní orgány to povolovaly jen při vážné nemoci. Problémy hlavně nastávaly, když na kontrolu přijelo gestapo. Stávalo se, přestože bylo všechno v pořádku, že gestapáci odvezli zemědělce na služebnu, kde je vyhrožováním nutili přiznat tajné zásoby a odevzdat je. Lidé ve strachu z uvěznění slíbili dodat i obilí, které neměli, takže si ho potom museli půjčovat nebo draze kupovat na černém trhu.
Gestapo.

Sociální zabezpečení zemědělců.
15. března 1944 vydala vláda Protektorátu Čechy a Morava vyhlášku o sociálním zabezpečení rolníků, kteří obhospodařovali 0,50 ha až 50 ha zemědělské půdy a více než 10 let platili sociální pojištění. Tito rolníci po dovršení věku 65 let měli nárok na starobní důchod ve výši 2.400,- K.
Další strana

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.