Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

úterý 26. března 2013

Pražský hrad si nikdy nepřál spolkové uspořádání Československa / Na cestě k Mnichovu (3).

Předcházející stránka
Kdyby zůstal Gajda šéfem generálního štábu československé armády a Švehla nezemřel v r. 1933 (za podezřelých okolností), došlo by k spolkovému uspořádání ČSR. Jenomže to Masaryk a Beneš ve službách zednářství nepotřebovali. Provedli čistku v armádě a zbavili ji hrdinů 1. světové války. (CSmagazín)
 

Generál Radola Gajda. 
Nejprve zlikvidovali generála Hynka Gibiše (přítele Mussoliniho a velitele čsl. italských legií pod italským generálem Grazianim), pak přišel na řadu generál Gajda a po něm další generálové: generál zdrav. MUDr. Bohumil Konopásek, generál František Kozel, generál Jan Kniha atd.

Byla tuhá cenzura tisku, nebyla demokracie! Kolem roku 1932 vyšla tiskem báseň Kolmana Cassia: „Bibi, královská opička“. Báseň byla zkonfiskována;V básni je zesměšněna osoba ministra zahraničí Beneše.

Za existence ČSR, počínaje 28. říjnem 1918, byla Pražským hradem nasazena do každé pravicové politické strany všehoschopná individua. Proto to nikam nikdy nedospělo ke zdárnému konci. V NOF to byl JUDr. Jiří Branžovský (Branstein), v lidové straně dr. Alfréd Fuchs, svobodný zednář, jenž svým dílem o sv. Bernadetě se překabátil v pokřtěného žida, v republikánské straně levicově orientovaní Udržal, Stržil, Lustig a Svoboda z Popovic u Jičína.
 Tento poslední se stal po květnu 1945 moderním otrokářem, na jeho rozsáhlých latifundiích pracovali po své práci ve věznici Valdice, bez jídla, až do pozdních nočních hodin, pokvětnoví otroci. Už tehdy spolupracoval s komunisty. Jeho syn se stal za totality komunistickým okresním prokurátorem v Jičíně a chtěl zlikvidovat vězněného Milo Komínka, odsouzeného po roce 1948 na 20 let, neboť měl jako okresní prokurátor dozor nad pověstnou věznicí. Dal se do služeb satana, a proto skončil špatně.
(MUDr. Jaroslav Lhotka)

1 komentář:

 1. Zdeněk Beroun30. března 2013 0:02

  Vážený pane doktore Lhotko!

  Už mnohokrát jsem se podivoval nad obsahem vašich článků, zvláště o české krajně pravicové politice meziválečného období. Zabývám se totiž - coby vystudovaný historik - českým fašismem téměř dvě desítky let a musím bohužel konstatovat, že s tak bizardní směsicí smyšlených a lživých tvrzení jsem se dosud nesetkal. Budu konkrétní a vyjádřím se k vašemu aktuálnímu článku. Ergo: jaké "podezřelé okolnosti" v případě úmrtí Antonína Švehly máte na mysli? Snad jeho vážnou nemoc, která ho již na konci 20-tých let eliminovala z politického života? Anebo máte jiná, dosud neznámá fakta o "skutečných" příčinách jeho úmrtí? Sem s nimi! Ad: "Masaryk s Benešem zlikvidovali generála Gibiše": Gibiš byl bezesporu schopná vojenská osobnost, vůbec první český velitel střel. pluku čsl. legií v Rusku, trojnásobný legionář etc., ale znemožnil se především on sám, coby těžký alkoholik. Jeho penzionování bylo nevyhnutelné. Generálové Konopásek, Kniha, Kozel - ty adorujete jen proto, že se veřejně přihlásili k NOF. Konopáskova činnost za druhé světové války je odsouzeníhodná, o Knihovi a Kozlovi není známo téměř vůbec nic; krom toho, že šlo o vysloužilé šajby c.k. armády. Zvláště absurdní jsou ovšem vaše výroky o JUDr. Jiřím Branžovském, které uvádíte s železnou pravidelností. Proto se vyjádřím nejen k výše uvedenému článku: onen Branstein (především se tak nikdy nejmenoval!) nebyl ruským legionářem, ale bojoval jako voják monarchie na italské frontě, po válce pak jako dobrovolník na Slovensku proti Maďarům. V roce 1935 kandidoval za volební kraj Jihlava (nikoliv za Prahu 1 - ostatně ani tento kraj neexistoval, šlo o vol. kraje Praha A a B). Za okupace (v dubnu 1943) byl zatčen gestapem a vězněn pro odbojovou činnost do konce války v Terezíně, posléze v Buchenwaldu. Nemohl tedy být ani při nejlepší vůli členem Ligy proti bolševismu...

  Vážený pane doktore! Hodina pokročila, a tak bych vám závěrem chtěl popřát poklidné stáří a alespoň špetku zdravého rozumu. Ve volných chvílích spíše čtěte...hodně čtěte!

  S pozdravem Zdeněk Beroun

  OdpovědětVymazat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.