Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 10. února 2013

31. Novohradsko a Třeboňsko: Mýtiny (Kropšlák).


Mýtiny patří k těm vesnicím v jihočeském příhraničí, které na počátku 50. let dvacátého století zmizely z povrchu zemského. Nacházely se na úpatí Novohradských hor, v blízkosti Nových Hradů, nedaleko od státní hranice s Rakouskem. Až do konce 2. světové války byl název Kropšlák (Kropfschlag) úřední, až po roce 1945 byla obec jmenovaná jako Mýtiny. Z celé vesnice se do roku 1990, kdy bylo zpřístupněno hraniční pásmo, zachovala jen ruina kaple, která je postupně opravována.
Kaple v Mýtinách.

Okolo dvaceti zemědělských usedlostí a o něco více chalup obce Mýtiny bylo řídce postaveno v délce asi 1 km nad podlouhlým údolím, převážně po jeho severozápadní straně, u cesty do Horní Stropnice. Na východě jen asi 100 m dělilo Mýtiny od obecné školy v obci Veveří (Piberschlag), na západě také asi jen 100 m oddělovalo poslední statek Mýtin od budov osady Vyhlídky (Egersee), patřící už do obce Horní Stropnice (1 km). Vyhlídky měly 22 budov. Tři kilometry jihovýchodně od Mýtin, v horách uprostřed lesů stávalo okolo dvaceti chalup vesnice Jedlice (Göllitz), jejíž políčka dosahovala až k rakouské hranici, za kterou stály dvě usedlosti osady Göllitzhof.
Horní Stropnice

Mýtiny byla hlavně zemědělská obec, avšak v 18. století se zde začala kopat železná ruda, která byla odvážena do hutí v Petříkově a Třebíčku u Benešova nad Černou (dříve Německý Benešov). Před rokem 1938 v Mýtinách žilo asi 300 obyvatel, z toho 250 Němců.

Po roce 1951 kvůli "bezpečnosti státu" byly vesnice nacházejí se mezi Novými Hrady a státní hranicí vysídleny a zbořeny. Z Mýtin zůstala jen budova mohutné kaple, z Veveří (dříve 350 obyvatel) zůstala jen škola (býval v ní pionýrský letní tábor), z Vyhlídek zůstaly 4 chalupy a z Jedlice se nezachovala žádná budova, na místě, kde stávala vesnice, roste les. (R.Fischer)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.