Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

sobota 5. ledna 2013

IV.Šedesátá léta v pohraničním zemědělství byla zlomová: Žumberk.

Zpět na III. Jak se po roce 1945 žilo v pohraničí: Žumberk.
Na podzim roku 1965 byly v Žumberku, který se stal osadou obce Žár, zbořeny neobydlené domy, hlavně domky poblíž tvrze a statky na východní straně návsi, jejichž čela byla spojena v souvislý rovný blok po celé délce obce. Byl rovněž zbořen hostinec a budova, ve které byla  knihovna (interiér byl přestěhován do jedné z bašt). Tím Žumberk zcela ztratil původní vzhled. Protože hned ruiny nikdo neodklidil, ves dlouho vypadala jako po leteckém bombardování. Navíc nehlídanou tvrz, hradby a bašty intenzivně poškozovali vandalové, včetně místní mládeže.
Doposud soukromně hospodařící zemědělci nebyli schopni plnit příkazy státu, předepsané dodávky produkce a platit daně. Než vstoupit do úpadkového JZD raději nabytý majetek opustili a odstěhovali se. Opuštěné domy rychle pustly.
V polovině šedesátých let se v pohraničí začaly v plné kráse projevovat důsledky vyhnání původního německého obyvatelstva. Mimo rozdílné kvalifikace zaměstnanců se mezi jednotnými zemědělskými družstvy silně začaly projevovat regionální rozdíly v půdní úrodnosti. V úrodných oblastech byly mzdy několikanásobně vyšší než v neúrodných pohraničních. Proto velká část osídlenců vesnice opouštěla, nábor nových lidí do zemědělství se nedařil. V žumberských neudržovaných usedlostech se už bydlet nedalo. V nových bytovkách městského typu, v sousedním Žáru, také ne, protože v JZD byly tak nízké mzdy, že bez záhumenkového hospodářství, vedle bytu (kráva, prase, slepice, brambory, zelenina atd.), nebyla obživa možná. V plánovaném hospodářství však byla možnost jak úpadkové zemědělství v obcích udržet a přivést do něho lidi:  zlikvidovat JZD a vytvořit státní statky.
V té době došlo k uvolnění mezinárodního napětí a Žumberk začaly navštěvovat zájezdy z Rakouska a Německa. Mezi turisty byli místní rodáci, kteří byli šokováni tím, co se stalo s jejich rodištěm. (Článek v časopise "Im Herzen Europa".)
V roce 1967 byl v obci zrušen obchod potravinami. Hygienická stanice provedla kontrolu pitné vody a zakázala používat vodu ze všech místních zdrojů. Ve škole se stále vyučovalo ve dvou třídách, které navštěvovalo okolo 40 dětí.  (Robert Fischer) 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.