Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

čtvrtek 9. prosince 2010

Historie života na kolejích (4).

Koňské dráhy (2).

(Předcházející část) Stavba Budějovicko - Linecké dráhy o úzkém rozchodu 1 106 mm a délce 129 km byla zahájena v červenci 1825 a trvala plných sedm let. Po celé délce byla dána do provozu 1. srpna 1832. Český úsek trati byl zprovozněn již 30. září 1828. Provoz na trati zajišťovalo 860 koní.PRAŽSKO-LÁNSKÁ DRÁHA

Brzy po zahájení stavby koněspřežné dráhy z Budějovic do Lince se v roce 1825 zrodil projekt druhé české železnice. Původní plány počítali s tratí z Prahy do Plzně, dráha měla být hrazena pouze z českého kapitálu. Stavba dráhy započala v roce 1828, ale prostředky na stavbu se však scházeli velmi pomalu. Trať měla stejný rozchod jako koňka z Budějovic do Lince a to 1 106 mm. Trať začínala na pražském nádraží u Písecké brány a byla vedena směrem na Kladno a Lány. Trať byla vedena úsporně v terénu směrem ke Kladnu, měla příkrá stoupání a malé poloměry traťových oblouků.V květnu 1830 byl zahájen koněspřežný provoz od Písecké brány v Praze do stanice Vejhybka (dnešní Kladno), v říjnu 1830 byla nákladní doprava prodloužena do Lán a teprve po třech letech k pile u polesí Píně v křivoklátských lesích, kde definitivně skončila jako trať Pražsko - Lánská. Dosáhla délky 60 km.

(Pokračování)

(R.Fischer)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.