Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 8. prosince 2010

Historie života na kolejích (3).

Koňské dráhy.

(Předcházející část) Počátky koňské železnice u nás spadají do začátku 19. století. V roce 1807 ukládá Česká hydrotechnická společnost Františku Josefu Gerstnerovi, aby prostudoval všechny dosavadní návrhy na vytvoření průplavu mezi Vltavou a Dunajem. Ten České hydrotechnické společnosti doporučil od stavby průplavu upustit, neboť by stavba byla ekonomicky neúnosná.


Dobrozdání vypracované F.J.Gerstnerem vyústilo v závažný závěr:"Je-li cílem snížit náklady na přepravu, pak je třeba místo stavby dunajsko-vltavského průplavu splavnit Vltavu a z Lince do Českých Budějovic zřídit koněspřežnou dráhu."

Muzeum v budově stanice konězpřežky v Českých Budějovicích.

ČESKÉ BUDĚJOVICE-LINEC

Koněspřežná dráha z Č.Budějovic do Lince byla první koněspřežnou drahou na našem území. Roku 1821 začíná syn F.J.Gerstnera František Antonín Gerstner na výzvu dvorské kanceláře s přípravnými pracemi na projektu dráhy a v roce 1824 mu je uděleno privilegium ke stavbě "dřevěné a železné silnice" mezi Mauthausenem na Dunaji a Budějicemi na Vltavě. (Pokračování)

Autor: Robert Fischer

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.