Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 1. září 2010

I. Zajímavé vesnice: Žumberk.


Vesnice Žumberk (541 m) se nalézá v podhůří Novohradských hor, mimo hlavní silniční trasy, přesto zásluhou intenzivní propagace v turistických příručkách je v letním období hojně navštěvovaná motorizovanými turisty i cyklisty, včetně zahraničních.

O Žumberku se už na konci 19. století psalo jako o unikátní opevněné vesnici. Až do počátku šedesátých let 20. století se zde nacházely rozpadající hradby, hradební věže, panská tvrz, kostel, hřbitov a další sporadicky udržované budovy, hlavně zemědělské usedlosti, které zde zůstaly po původním německém obyvatelstvu. Jako první se o záchranu rozpadající vesnice pokusilo Jihočeské muzeum, které do opravené tvrze umístilo výstavu selského nábytku.O žumberské tvrzi jsou zmínky už z roku 1279. Patřilo k ní menší panství (9 vesnic), v jehož držení se střídali drobní i velcí šlechtici, naposledy novohradští Buquoyové. Ve třicátých letech 20. století v Žumberku žilo více než 400 obyvatel německé národnosti. Připomíná je pietně udržovaný hřbitov i „rakouský“ vzhled usedlostí.


Zdejší opevnění je sice zajímavé, ale nejednalo se o ochranu celé vesnice, jak bývá uváděno. Uvnitř hradeb byla pouze tvrz a kostel se hřbitovem. Po roce 1620, kdy už hrady a městské hradby ztratily vojenský význam, stali se majiteli Žumberka Buquové, kteří tvrz nepotřebovali a její opevněný areál dali k dispozici poddaným, k výstavbě obytných a hospodářských budov. Tím vznikla legenda o opevněné vesnici.Zatímco na konci 20. století byla péče věnována tvrzi, baštám a hradbám, o chátrající kostel sv. Jana Křtitele nebyl zájem. Teprve v poslední době došlo na jeho opravu, přičemž památkáři zjistili, že se jedná o mimořádně čistou gotickou stavbu, jež nabyla ještě větší hodnoty po objevení vzácných gotických fresek pod omítkou. V posledním období historickou atmosféru Žumberku ruší poněkud zvláštní chalupářské pojímání starého vesnického prostředí.


Nyní v Žumberku, který je součástí obce Žár, žije 24 obyvatel. (R.Fischer)


Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.