Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pondělí 5. září 2022

Lékař léčí, pojišťovna platí, příroda uzdravuje

 Kapitační platbu stanovuje úhradová vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 396/2021 Sb, která je platná pro rok 2022. V těchto platbách jsou však už hrazeny i některé výkony, které si lékaři nemohou vykazovat zvlášť. To jsou třeba cílená a kontrolní vyšetření, injekce, převazy menších ran, vyjmutí cizího tělesa z nosu nebo zvukovodu, konzultace s příbuznými pacientů a podobně.

Praktičtí lékaři a také lékaři pro děti a dorost dostávají kapitační platby za své pacienty, které mají v kartotéce, a to i v případě, že jste je třeba celý rok nenavštívili. Kapitační platby se rozlišují podle několika podmínek a rozsahu ordinační doby lékaře. 

Základní kapitační sazba 54 Kč za měsíc na jednoho registrovaného pojištěnce pro všeobecné praktické lékaře:

Lékař poskytuje služby alespoň v rozsahu 25 hodin týdně, které jsou rozloženy do 5 pracovních dnů, alespoň 1 den v týdnu lékař ordinuje minimálně do 18 hodin. 

Kapitační sazba ve výši 60 Kč na měsíc na jednoho registrovaného pojištěnce pro praktické a dětské lékaře:

lékař musí na ve své ordinaci poskytovat služby alespoň 30 hodin týdně, které jsou rozloženy do 5 pracovních dnů, alespoň 1 den v týdnu musí mít lékař ordinační hodiny minimálně do 18 hodin, jeho pacienti se mohou objednávat alespoň po 2 dny v týdnu na pevně stanovenou hodinu.

Praktičtí lékaři, kteří tato kritéria nesplňují, mají kapitační platby pouze ve výši 51 Kč za měsíc a dětští lékaři dostávají 54 Kč měsíčně.

Vliv na kapitační platbu má i věk pacientů.

Výše uvedená kapitační sazba se násobí věkovým koeficientem, tzv. indexem, který zohledňuje náročnost péče o pacienta v jednotlivých věkových skupinách. Index je rozdělen po pětiletých intervalech. Tento index vyjadřuje poměr nákladů na pojištěnce v dané věkové skupině vůči nákladům na pojištěnce ve věkové skupině 15 až 19 let, 

Nejvyšší index je stanoven u dětí ve věku 0–4 roky (4,10) a u pacientů ve věku nad 85 let (3,40). Například za registrovaného pojištěnce, jímž je dítě ve věku do dosažení 5 let, je tedy kapitační platba stanovena ve výši 60 Kč x 4,10. Oproti tomu za dítě ve věku 5–9 let je index 1,90. U pojištěnců ve věkové kategorii 20–24 let je index stanoven na 0,90 a u 25–29 let je 0,95. A dále u dospělých pacientů roste výše indexu s přibývajícím věkem, doplňuje mluvčí. 

Kromě kapitačních plateb jsou lékaři odměňováni také výkonovou platbou, která zahrnuje provedené výkony. Těmi mohou být například preventivní prohlídky, očkování, rychlá diagnostika, péče o diabetiky a další. Výkony jsou ohodnoceny bodovou hodnotou, kterou stanoví zmíněná úhradová vyhláška Ministerstva zdravotnictví.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.