Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

čtvrtek 15. listopadu 2018

Amerika, jak ji neznáme: křesťané Amish


Amerika není jen Socha Svobody, Hollywood a Trump. Amerika  nás Evropany překvapuje všude, a řekl bych, že víc na venkově než ve velkých městech, kde se odlišnosti a výstřelky ztrácejí v davu běžných Američanů. 
Kdo se vydá vlakem na americký venkov, hlavně do států Ohio, Missouri, Indiana nebo Pensylvánie  setká se na nádražích a ve vlaku s cestujícími v podivných krojích. Jedná se o příslušníky náboženství, jimž se říká Amišové nebo také česky Amenité. Muži s dlouhými vousy na bradách, v černých sakách a širokých černých kloboucích, v létě slaměných, ženy v černých kabátech a jednobarevných (modrá, zelená, černá aj.) dlouhých  šatech mají na hlavách bílé čepce  nebo šátky. Černé oblečení a klobouky nosí i velmi malí chlapci. 
Amišové cestují vlakem protože odmítají auta a jinou moderní techniku, kterou užívá moderní lidstvo. Jedná se o křesťanskou větev novokřtěnců, kterou založil Jacob Ammann. Vycházejí z bible. Odmítají i elektřinu z velkých elektráren a individuální telefon. Odmítají službu v armádě a jakékoli násilí. Žena je zcela podřízena muži. Manželství s bezvěrcem nebo členem jiného náboženství se nepřipouští. Počty příslušníků této sekty se dost rychle zvyšují (v posledních dvaceti letech se zdvojnásobil), protože amišská rodina má průměrně 6,8 dětí, přičemž dětská úmrtnost překvapivě je daleko menší (zřejmě vliv zdravého prostředí a manuální práce) než průměrná americká. V šestnácti letech můžou dětí odejít z komunity a žít (ochutnat svět) jako ostatní lidé. Pokud se vrátí do sekty - což se většinou stane - jsou pokřtěni a musí se plně podrobit řádu.

Většina amišských rodin vlastní zemědělskou farmu, přičemž práce provádí ručně a za pomoci koní. Muži se starají o chod farmy, pracují na polích a ve stájích, ženy se starají o dům, domácnost, zahradu a vychovávají dětí, které však jsou od nejútlejšího dětství vedeny k manuální práci. Naftové motory používají jen pro pohon strojů (např. kombajny), které ovšem tahají koňmi. Přestože amišové mají jen základní vzdělání a hospodaří starým způsobem, mají zemědělství na vysoké úrovni. Místo osobních aut (při cestách na kratší vzdálenosti) používají kryté bryčky tažené koňmi.
Amišové platí daně jako ostatní občané, neplatí však sociální pojištění, protože o své příslušníky se náboženská komunita postará. Amišové zásadně odmítají jakoukoli pomoc od státu, všechna občanská vybavení včetně škol si zřizují a financují sami.

Zvláštní jsou církevní organizace, které se skládají z okrsků o průměrném počtu 75 členů, přičemž každý okrsek má voleného biskupa-kazatele a svá specifická náboženská pravidla. Bohoslužby se konají jednou za 14 dní v domech některého člena. Z náboženského hlediska amišové jsou často v kontaktu s dalším náboženstvím, se starou sektou mennonitů, jejíž příslušníci se od Amishů liší hlavně tím, že neodmítají novodobou techniku.
 Josef Zahradníček, Sláva Dobrý.Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.