Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

úterý 17. prosince 2013

Demokratičtí Němci zneužívali české pohostinství.

Když začátkem října 1938 začaly německé armády obsazovat české pohraničí, prchali odtud do českého vnitrozemí hlavně židé, cikáni a lidé, kteří tam přišli po roce 1918, aby zaujali české pozice ve státních úřadech a podnicích a obsazovali tam domy a byty po Rakušanech a Němcích, kteří museli odejít. S nimi do českého vnitrozemí prchali také bývalí členové sociální demokracie a komunistické strany.

Ve vnitrozemských městech a obcích byly zřízeny lágry, v nichž uprchlíci, kteří neměli nikoho příbuzného nebo známého, měli být do doby, než pro ně bude zajištěno normální ubytování. Mezi uprchlíky z pohraničí byli v říjnu 1938 i němečtí sociální demokraté a komunisté, kteří měli obavy z pronásledování. Obávali se hlavně represí ze strany Henleinovy SdP, se kterou předtím soupeřili.

Němečtí uprchlíci byli nazýváni "demokratickými Němci." Měli nárok na ubytování, stravu a zaměstnání. Práce ovšem nebyla ani pro Čechy, a tak "demokratičtí Němci" bohatě využívali přídělů potravin od československého státu. To se nelíbilo českému obyvatelstvu, které si nakupovat drahé potraviny v tak velkém množství nemohlo dovolit. Demokratičtí Němci (sociální demokraté a komunisté) se vůbec nechovali jako hosté, ale začali si diktovat požadavky, např. žádali, aby s nimi bylo jednáno v německém jazyce a pro jejich děti byly zřízeny německé školy.

Brzy se ukázalo, že "demokratičtí Němci" nejsou žádní antifašisté. Vůbec neskrývali spokojenost s tím, že Sudety byly připojeny k Německé říši a jásali nad politickými a vojenskými Hitlerovými úspěchy. Když zjistili, že Henleinova  strana nemá na pořádek v okupovaných Sudetech žádný podstatný vliv a bývalým sociálním demokratům a komunistům nebezpečí nehrozí, začali se postupně do Sudet vracet a zapojovat do nacistického systému. Když se československé úřady snažily pobyt demokratických Němců řešit, zjistily, že k 1. prosinci 1938 už téměř žádní v republice nejsou.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.