Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

úterý 13. července 2010

Toulky po Blatech (10).

Komárov.
(předcházející část) Blatská osada Komárov (429 m) vznikla v době středověké kolonizace, i když první písemná zmínka o ní pochází až z roku 1492. Leží na rovině v blízkosti mohutného rašeliniště.

Roku 1510 Jan Čabelický ze Soutic koupil tvrz Březnici a s ní Komárov s blízkým dvorem Nadějí. Dvůr byl pronajt Antonínu Skočdopolovi, měšťanu soběslavskému za 360 zlatých. Další zprávy jsou z roku 1845, kdy byl dvůr pronajat Gabrieli Švestkovi, měšťanu bechyňskému. V té době byl Komárov připojen k soudnímu okresu bechyňskému, což bylo pro odlehlost a špatné silniční spojení velmi nevýhodné. Několik pokusů obce o připojení k Soběslavi podařilo se teprve roku 1949 při reorganizaci veřejné správy.

Východní část původně obdélníkové návsi, s rybníkem, lemováné honosnými selskými statky, byla později zastavěna. Stojí zde kaple kaple z 19. stolení, obecní budova (bývalá škola) hasičská schráň, obchod a další stavby. Zajímavý kuželový pomník padlých v 1. světové válce stojí v západní části návsi. Bohaté zdobené štíty statku s bílými štukovými reliéfy na barevné omítce působí dojmem jemné krajky. Zdobí nejen obytná stavení, ale i špýchary. Jsou názornou ukázkou postupného přechodu lidové blatské architektury od barokních forem k prvkům empírovým a pseudorománským, typickým pro období pozdního romantismu.

Komárovské štíty jsou nerozlučně spjaty se jménem významného tvůrce této oblasti Martina Patáka (1816-1889) z Vlastiboře. Na Blatech působil od začátku 60. let 19. století. Již před ním pracovali v oblasti zedníci, kteří zdejší původně dřevěnou (roubenice) zástavbu postupně nahrazovali zděným objekty. V Komárově k tomu došlo počátkem 19. století, protože již v roce 1828 byly všechny statky na návsi zděné. Možná, že autorem těchto staveb byl zedník Jan Šoch ze Zálší.


Komárov je rodištěm Bedřicha Dubského (1880-1957), autora knihy Pravěk jižních Čech.

Komárov, který od roku 1995 je památkovou rezervací, je samostatnou obcí, která má 121 obyvatel. (R.Fischer) Pokračování.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.