Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

sobota 21. listopadu 2020

Janu A. Baťovi byl vrácen čestný doktorský titul

 Po více než sedmdesáti letech se nápravy křivdy dočkala rodina legendárního podnikatele Jana Antonína Bati. Vědecká rada Vysokého učení technického (VUT) v Brně v pátek anulovala rozhodnutí profesorského sboru brněnské techniky z roku 1948 J.A. Baťovi navrátila jeho původní akademickou hodnost.


Navrácení čestného doktorátu je zásadním krokem k očištění jména jednoho z nejvýznamnějších mužů první republiky, kterým Jan Antonín Baťa bezesporu byl. Čestný doktorát získal 15. prosince 1937 na tehdejší Vysoké škole technické Dra Edvarda Beneše, což je dnešní Vysoké učení technické v Brně. Slavnostní promoce se uskutečnila 26. března 1938.

Titul Doktor technických věd byl A. Baťovi odebrán z politických důvodů v květnu 1948. Baťův majetek byl znárodněn už v květnu 1945. Když byl mimořádným lidovým soudem J.A. Baťa kvůli pobytu v zahraničí  odsouzen, tak mu profesorský sbor tehdejší brněnské techniky v květnu 1948 doktorský titul odebral. Až v roce 2007 se podařilo Baťu rehabilitovat a Městský soud v Praze původní rozsudek zrušil.

Jan Antonín Baťa převzal obuvnické podniky po smrti otčíma Tomáše Bati a  během 30. let minulého století vybudoval síť obuvnických továren a prodejen po celém světě. Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.