Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pátek 11. září 2020

Mše v obnoveném kostele v Krabonoši.

 28. srpna 2020 večer se v kostele sv. Jana v Krabonoši konala po dlouhé době církevní mše. Po mši se konala beseda účastníků mše v členy Sdružení pro záchranu krabonošského kostela. Představení kostela veřejnosti bylo kvůli koronové pandemii o půl roku odloženo.

Kostel sv. Jana v Krabonoši

Kostel v příhraniční obci Krabonoš(Zuggers) v minulosti obydlené převážně německy mluvícím obyvatelstvem pochází ze 14. století a sloužil normálně veřejnosti až do konce května 1945, kdy partyzáni z Černovic obyvatelstvo Krabonoše vyhnali do Rakouska. Čeští osídlenci byli pak brzy vyhnáni Pohraniční stráží, Krabonoš byl v nepřístupném pohraničním pásmu. Pohraniční stráž vedle kostela postavila kasárna a interiér kostela zničila, stavba kostela chátrala až do roku 1989, fara byla zbouraná. Dnes je obnovený Krabonoš částí obce Nová Ves nad Lužnicí. 

Bývalá kasárna Pohraniční stráže v Kraboboši

Po roce 1989 byl kostel zvenku částečně opraven, ale byl nepřístupný. Sdružení pro obnovu kostela za posledních 5 let při sbírkách shromáždilo na opravu kostela 10.000 eur, ale naráží na odpor českých úřadů včetně památkářů, kteří nemají zájem udržovat malé církevní stavby.

Příští bohoslužba se v kostele sv. Jana v Krabonoši bude konat 1. ledna 2021. Pokud chce někdo finančně podpořit obnovu kostela najde fotogalerii a informac e na adrese www.zuggers.eu

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.