Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

neděle 10. listopadu 2019

Zemědělské stroje z NDR na československých polích

V souvislost s 30. výročím pádu Berlínské zdi a následným připojením východoněmeckého území k Německé spolkové republice je vhodné připomenout výrobky již neexistujícího státu, které významně ovlivnily české zemědělství a ulehčily práci lidí v něm pracujícím.
Východoněmecké zemědělské stroje byly, vzhledem k nemožnému obchodu se Západem, nejpoužívanější zahraniční technikou v československém zemědělství. Východoněmecká zemědělská velkovýroba byla totiž hodně podobná československé. Byla vytvořena podobným "dobrovolně" násilným způsobem a podobně organizovaná, i když zásluhou odlišné minulosti a pedantské německé povahy plnila mnohem usilovněji příkazy vlády, než velkovýroba československá.  Dovoz východoněmeckých zemědělských strojů do Československa začal nenápadně, ale soustavně narůstal, jak rostlo východoněmecké strojírenství. Východoněmecká technika svou kvalitou se vyrovnala, a většinou převyšovala, zemědělskou techniku vyráběnou v ostatních zemích Rady vzájemné hospodářské pomoci.
Nosič nářadí RS-09

Holder
Koncem 50. let přicházely z NDR do čs. zemědělství malé zahradnické traktory Holder a nosiče nářádí RS-09, nazývané (splašená) traverza, a s nimi závěsné nářadí (plečky, žací lišty, rozmetadla, postřikovače, nakladače aj.) 
E-512

E517

E-524
Koncem 60. let začaly kombajny značky Fortschritt E-512 vytlačovat z československých polí jak domácí kombajny ŽM-330 tak sovětské SK-4. V té době už v Československu byly používané samojízdné východoněmecké nakladače, řezačky, mačkače píce a různé závěsné stroje, jako byly lisy na slámu apod. Dovoz těchto strojů rostl, i když jejich výkonnost a kvalita zaostávaly za zemědělskou technikou na Západě.(tak jako téměř všech strojů v RVHP). Nic lepšího a levnějšího v Československu nebylo k dispozici.
ZT-300

ZT-323

Sklízeč cukrovky

Seci stroj Saxonia

IFA

Nakladač

Multikar
Nelze zapomenout na nákladní auta a traktory z továrny IFA. Hlavně nákladní automobily s přívěsy ovládly dopravu v české zemědělské velkovýrobě. Významným pomocníkem byly i mutikáry, které zaplnily prostor mezi osobními a nákladními vozy. Multikáry je ještě dnes možno na silnicích vidět, protože stále slouží obcím jako komunální technika. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.